Netwerkdag over het belang om naar systemen te kijken.

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Netwerkdag Voedsel Anders
Inleiding

Eind november organiseerde Voedsel Anders een verrijkende netwerkdag over systeemdenken en agro-ecologie. Samen met mensen van 16 verschillende organisaties wisselden we uit om de verandering naar een eerlijk en duurzaam landbouw- en voedselsysteem te versterken.

In de voormiddag stonden we stil bij ons eigen werk en hoe dit kan bijdragen tot de transformatie van ons voedselsysteem’. In kleine groepjes maakten we er 5 muurfresco’s van. 

Na de lunch gingen we even op stap met boer Jef die ons met veel enthousiasme doorheen hun stadslandbouwproject loodste. We verzamelden bij Atelier Groot Eiland, een organisatie in de sociale economie die armoede bestrijdt door zoveel mogelijk Brusselaars die moeilijk werk vinden te ondersteunen in hun zoektocht naar een job. 


Zorg en het goede leven staan centraal

In de namiddag daagden Barbara Van Dyck, professor verbonden aan het ‘Centre for Agro-ecology, water and resilience’ en Janneke Bruil van ‘Cultivate Collective’ ons uit om na te denken over de rol van Voedsel Anders. 

Hoe zetten we als beweging in op onze verbeelding over de toekomst? Hoe kunnen we de mogelijkheden die we zien inbouwen in de boodschap die we vandaag brengen? En wat we zeker hebben onthouden: Agro-ecologie gaat over alternatieven die zorg en het goede leven centraal zetten, waar de gangbare landbouw eerder gaat over controle over de natuur, de opbrengsten, het land... En, om hoop op te bouwen moet je ook ‘neen’ kunnen zeggen, om dan vele ‘ja’s’ mogelijk te maken. 

Netwerkdag Voedsel Anders , Atelier Groot Eiland | 24 november 2021
Netwerkdag Voedsel Anders , Atelier Groot Eiland | 24 november 2021

 

Afspraak in 2023 

In de toelichting van Babara en Janneke zitten schatten aan informatie verborgen. Bekijk het webinar over de ‘natuur als bondgenoot’ (februari 2021) waarin de economie van de hoop verder wordt uitgediept.

Wil je meer te weten komen over de ‘economie van de hoop’ of over ‘systeemdenken’: bekijk het fotoverslag. Of verdiep je in de presentaties die we kregen over 'de Economie van de hoop' (Barbara) en de principes van agro-ecologie' (Janneke)

We sloten de dag af met ideeën en wensen over de rol van Voedsel Anders in de toekomst. Hoe kunnen we onze beweging nog sterker maken? Nog fijner zou het zijn om daar ook de visie en ideeën van alle geïnteresseerde mensen uit ons brede netwerk bij te hebben: begin 2023 organiseren we een open netwerkdag waar iedereen welkom is!  

Hoofdinhoud
Attributie

Download presentaties:

Barbara Van Dyck over de Economie van de hoop
Janneke Bruil - principes van agro-ecologie