Voedsel Anders - ander voedsel : ons manifest

Inhoud

Hoe ziet een echt duurzaam voedsel- en landbouwsysteem eruit? En hoe kunnen we dat bereiken? In het manifest van Voedsel Anders formuleren we antwoorden op deze uitdaging. Alle organisaties, burgers, lokale groepen en bedrijven die aansluiten bij de Voedsel Anders beweging, onderschrijven dit manifest.
 

Hoofdinhoud
Afbeelding
Afbeelding
Bolivia

Op weg naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen

Met Voedsel Anders streven we naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen die bodems, landschappen, planten, dieren en water verantwoord beheren. Boeren en burgers moeten meer zeggenschap over het voedsel krijgen. We willen eerlijke, kostendekkende prijzen voor boeren in alle delen van de wereld, en genoeg en gezond voedsel voor iedereen.

Overal ter wereld beseffen mensen dat een ander landbouwsysteem nodig én mogelijk is.   

 • Zo kiest een groeiende groep nieuwe boeren voor eerlijke en duurzame productiemethodes en andere teelten. Hierdoor vergroten ze hun kans op een beter inkomen en brengen ze nieuw leven in hun bodem. 
   
 • Burgers verenigen zich rond gezond voedsel. Ze starten met buurtmoestuinen of zetten – samen met lokale producenten – voedselnetwerken op. 
   
 • Organisaties trachten overheden te overtuigen om zich in te zetten voor een beleid dat leidt tot een eerlijk en duurzaam voedsel- en landbouwsysteem.
   
 • Steeds meer academici wisselen met boeren kennis uit over duurzame productiemethoden. 

Overal ter wereld staan mensen en bewegingen op voor het recht op voedsel, water en vrije zaden. De Voedsel Anders-beweging verenigt al deze mensen in Vlaanderen en Nederland. 
 

 

onze Bouwstenen:

Deze bouwstenen vullen elkaar aan en vormen tezamen onze visie op eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen:

 • Agro-ecologische landbouwpraktijken voor een veerkrachtige, productieve landbouw. Echt duurzame landbouw werkt samen met de natuur en waardeert lokale kennis, middelen en netwerken. Hierdoor vergroot de autonomie van de boeren.
   
 • Regionale voedselsystemen met korte productieketens die burgers en boeren verbinden en de prijs en de kwaliteit van hun voedsel beter in eigen handen houden. 
   
 • Een rechtvaardig handels- en landbouwbeleid dat leidt tot een eerlijk inkomen voor de boeren en een eerlijke consumentenprijs die rekening houdt met milieu-, sociale en dierenwelzijnskosten. Dit beleid stelt mensenrechten, inclusief het recht op voedsel, voorop, net als de bescherming van (agro)biodiversiteit, het klimaat en een duurzaam gebruik van land en water. 
   
 • Een grondpolitiek die de rechten van mensen die van lokale natuurlijke hulpbronnen leven, beschermt. De duurzame toegang en controle van lokale gemeenschappen over land, water en bossen, én genetische diversiteit van vee en zaden, moet gegarandeerd worden.

Voedsel Anders werkt aan elk van deze bouwstenen. Onze drijfveer is respect en zorg voor het klimaat en de natuur, en dit in het belang van alle huidige en toekomstige bewoners van deze wereld. 

Hier vind je de volledige tekst van het manifest