Broederlijk Delen

Afbeelding
Broederlijk Delen

Voor Broederlijk Delen is agro-ecologie zelfs nog meer dan een alternatieve manier om aan landbouw te doen in het Zuiden. Suzy Serneels, beleidsmedewerker "Recht op voedsel" van Broederlijk Delen: 'Samen met boeren, middenveld en wetenschappers vormen we een sociaal-politieke beweging die de nefaste gevolgen van de industrialisering van de landbouw op mens en maatschappij aan de kaak stelt. Als lid van Voedsel Anders wijzen we samen met de andere lidorganisaties op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen. We zoeken nieuwe manieren om landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren.'

Suzy Serneels: 'Als lid van Voedsel Anders wijzen we samen met de andere lidorganisaties op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen.'

Wat doet Broederlijk Delen?

Broederlijk Delen pleit voor agro-ecologie als alternatief voor het huidige landbouw- en voedselsysteem. Suzy Serneels: 'Agro-ecologie is een manier om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen, maar het helpt ook om de opbrengsten voor de boer te verhogen. Met een gediversifieerde aanpak wordt het dieet van de kleinschalige boeren in het Zuiden gezonder. Diversiteit op het veld geeft immers variatie op het bord.'
 

Meer weten?

www.broederlijkdelen.be