FIAN Belgium

Afbeelding
FIAN

Hanne Flachet is medewerkster beleid en mobilisering bij FIAN Belgium en zet mee haar schouders onder de beweging voor agro-ecologie en voedselsoevereiniteit. 'Ondanks het feit dat er voldoende voedsel geproduceerd wordt in de wereld, lijdt een groot deel van de bevolking honger', stelt Hanne. 'De landbouwsector is in crisis. Kleinschalige boeren verdwijnen en hun rechten worden bedreigd. De agro-industrie neemt een steeds grotere plaats in binnen de landbouw en richt zich steeds meer op export. Dit vormt een ernstige bedreiging voor onze voedselsoevereiniteit.'

Hanne Flachet: 'Kleinschalige boeren verdwijnen en hun rechten worden bedreigd.'

Maar, het kan ook anders en beter volgens Hanne: 'Een transitie van ons voedsel- en landbouwsysteem naar agro-ecologie en voedselsoevereiniteit kan een antwoord bieden op de huidige sociale en ecologische uitdagingen. Daar zet FIAN op in. Dit doen we door boerenorganisaties, sociale bewegingen en de beweging voor voedselsoevereiniteit te ondersteunen. We oefenen druk uit op onze overheid om de mensenrechten, en vooral het recht op voedsel en de rechten van boeren en boerinnen, te realiseren. FIAN is lid van Voedsel Anders omdat we geloven in de kracht van netwerken en bewegingen om tot verandering te komen.'

 

Wat doet FIAN Belgium?

FIAN International is een internationale organisatie die zich inzet voor de realisatie van het recht op voldoende en voedzaam voedsel voor iedereen. FIAN ondersteunt sinds haar oprichting in 1986 mensen die strijden tegen oneerlijke en onderdrukkende praktijken die hen beletten om zichzelf en hun gezinnen te voeden. Als sectie van FIAN Internationaal ondersteunt FIAN Belgium de strijd voor het recht op voedsel zowel op internationaal niveau (in samenwerking met de andere afdelingen van FIAN) als hier in België. Hier werken ze samen met boerenbewegingen en alle sociale bewegingen die opkomen voor een transitie naar duurzame voedselsystemen die het recht op voedsel eerbiedigen.

FIAN heeft 4 strijdpunten:

  • VOOR voldoende, gezonde en voedzame voeding in rechtvaardige en lokale voedselsystemen;
  • VOOR de soevereiniteit van volkeren over voedselsystemen en natuurlijke hulpbronnen en de promotie van agro-ecologie;
  • TEGEN de controle door bedrijven over voedselsystemen en voedselbeheer, de ontmanteling van de mensenrechten en de criminalisering van sociale en politieke strijd en actoren;
  • TEGEN milieu- en klimaatvernietiging.

Meer weten?

www.fian.be