Oost west centrum

Wat doet Oost West Centrum? 

Oost West Centrum is een erkende, gespecialiseerde vormingstelling voor gezondheidseducatie. We stimuleren en ondersteunen mensen om actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en voor een natuurlijke en duurzame leefwijze in harmonie met de ruimere omgeving. We doen dit met een ruim, divers, open vormingsaanbod op verschillende plaatsen in België. Het vormingsaanbod is holistisch en verbindt oosterse en westerse visies op gezondheid en leefwijze. Op die manier willen we bijdragen tot een gezonde, duurzame, participatieve en ethische samenleving. 

Waarom?

Oost West Centrum steunt Voedsel Anders want de agro-ecologische principes sluiten aan bij onze visie omtrent ethische keuzes, duurzame gedragsverandering en langetermijnresultaten. Alles wat we doen heeft invloed op het geheel. Iedereen is dus medeverantwoordelijk voor het geheel.

Als organisatie integreren we het gedachtegoed rond permacultuur in onze werking. Permacultuur vertaalt die maatschappelijke verantwoordelijkheid in drie ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen van grondstoffen. Oost West Centrum streeft naar ecologisch, solidair en rechtvaardig handelen. We kiezen bijvoorbeeld niet alleen voor voeding die voor de mens gezond is, we stimuleren ook de keuze voor kleinschalige, duurzame, biologische, liefst lokale producten uit eerlijke handel. Als vormingsorganisatie voor gezondheidseducatie streven we ook naar duurzame gedragsveranderingen, structurele oplossingen en langetermijnresultaten.

MEER WETEN?

www.owc.be