Solidagro

Afbeelding
Solidagro's Landbouwbrigades

Solidagro ondersteunt agro-ecologische landbouw- en voedselsystemen en ziet dat als dé weg om het recht op voedsel wereldwijd op een duurzame manier te realiseren. Door middel van het netwerk Voedsel Anders draagt Solidagro haar steentje bij om het draagvlak voor agro-ecologische landbouw in Vlaanderen te vergroten.

Tim De Roeck, directeur van Solidagro: "Voor ons streeft agro-ecologie naar een landbouw met een positieve impact. Het zet in op het verhogen van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid om een bodem te bekomen die water en nutriënten beter kan vasthouden. Door wisselteelt en biodiversiteit zijn gewassen beter beschermd tegen plagen en wisselende weersomstandigheden."

"Voor ons streeft agro-ecologie naar een landbouw met een positieve impact op boer, burger én milieu."

- Tim De Roeck, directeur Solidagro

"Ook economische en sociale duurzaamheid zijn sleutelbegrippen bij agro-ecologie. Door een eerlijk inkomen voor producenten en compensaties voor burgers die het zwakst staan, kan een eerlijke prijs verzekerd worden. Door een korte keten op te zetten en boeren rechtstreeks te verbinden met consumenten, vermindert het transport van voeding. Dat brengt meteen ook een kostendaling voor de consument met zich mee en reduceert de CO2-uitstoot."

WAT DOET SOLIDAGRO?

Solidagro werkt rond het recht op voedsel in zeven landen (België, Burkina Faso, Mali, Palestina, Bolivia, de Filipijnen en Senegal) en ondersteunt gemeenschappen om autonoom hun voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Tim De Roeck, directeur: "We beschouwen basisbewegingen en boerenorganisaties als de motor van verandering in de samenleving. Wij ondersteunen die groeiende beweging door capaciteitsversterking van kleinschalige, familiale landbouw en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding rond agro-ecologie. Onze acties zijn gericht op het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met het oog op economische vooruitgang en verzelfstandiging. In Vlaanderen willen we jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk en duiden op de globale samenhang van de voedsel– en landbouwproblematiek."

Meer weten?

www.solidagro.be
www.facebook.com/ngoSolidagro
www.instagram.com/solidagro_ngo
www.linkedin.com/company/ngo-solidagro