Publicaties

Inhoud

Voedsel Anders publiceert beleidsteksten en brochures. Door de krachten van onze partnerorganisaties te bundelen komen we tot een sterke communicatie die verder reikt dan de boodschap van elke organisatie apart. 

 

 

Hoofdinhoud

Brochure: Goed Boeren 2023

Onze intussen derde Goed Boeren-brochure is er! Een herziene versie van die van vorig jaar met dezelfde acht, nog steeds, krachtige verhalen. Ze tonen hoe natuur, landbouw en gemeenschap hand in hand gaan.

Download de brochure

Afbeelding

11 krijtlijnen voor een agro-ecologische landbouw

We zetten onze schouders onder een landbouwsysteem dat streeft naar gezond en duurzaam voedsel, toegankelijk voor iedereen, met een eerlijke prijs voor boer en boerin. Om deze transitie waar te maken is betrokkenheid van alle maatschappelijke actoren nodig. In 11 krijtlijnen omschrijven we de uitdagingen op ons pad, hoe we ze zullen aanpakken en welke beleidsmaatregelen daarbij helpen.

Download de 11 krijtlijnen

Afbeelding

Brochure: Goed Boeren 2022

Hier is hij dan: onze tweede Goed Boeren-brochure! Acht lidorganisaties van Voedsel Anders trokken het veld in met elk hun expertise en vonden krachtige verhalen van gedreven boeren en boerinnen. Zoveel arbeidslust, visie en verbondenheid met natuur en gemeenschap: het raakte ons en we geloven dat het ook jullie zal raken. 

Download de brochure

Afbeelding

brochure: NYÉLÉNI - De roots van Voedsel Anders

Dankzij de Nyéléni-verklaring werd agro-ecologie niet alleen een zaak van boeren en boerinnen, maar ook een sociale beweging van burgers over de hele wereld. Deze brochure doet je kennismaken met de roots van onze beweging Voedsel Anders, een absolute eye-opener voor alle mensen met een hart voor inclusieve, ecologische landbouw.

Download de brochure

Afbeelding

PLOOIFOLDER: WAT IS AGRO-ECOLOGIE? 

Dit handige vouwfoldertje vertelt je zonder veel leeswerk over agro-ecologie. Je maakt in een oogopslag kennis met de Voedsel Anders-beweging. Hieronder vind je de digitale versie, maar we kunnen je ook per post enkele tientallen folders opsturen. Mail je aanvraag naar communicatie@voedsel-anders.be

Download onze plooifolder

Afbeelding

Brochure: Agro-ecologie, Het echte werk

Dit boekje laat je kennismaken met verschillende boeren, een Nederlandse professor en een ecotuinier. Elk omarmen ze agro-ecologie op hun eigen manier. Met bijdragen van onder andere Vredeseilanden, VELT, Wervel en Dierenartsen Zonder Grenzen. 

Download de brochure

 

Afbeelding

Honest Food

De wereldwijde campagne van IFOAM International wil burgers inspireren om betere voedselkeuzes te maken door de voordelen van biologisch, lokaal en eerlijk voedsel te tonen. Voedsel Anders lanceerde deze campagne ook in het Nederlands. 

Afbeelding

Brochure: Goed Boeren 2021

Het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) geeft de Europese lidstaten meer vrijheid om in haar strategische plannen eigen klemtonen te leggen. Voedsel Anders en Boerenforum vragen dat de minister bij de vertaling van het Europees landbouwbeleid naar het Vlaamse niveau de juiste financiële prikkels geeft aan familiale en/of startende boeren en boerinnen die hun schouders willen zetten onder agro-ecologische landbouwpraktijken. Download de brochure met #Goed Boeren-portretten. 

Afbeelding

BRIEF: STEUN HET VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE ROND PESTICIDENREDUCTIE

Met deze brief vragen we aan Belgisch minister van Landbouw David Clarinval om het voorstel van de EU rond pesticidenreductie voluit te steunen. Onze gezondheid, de biodiversiteit en het klimaat vragen om strikte reglementering. Lees de brief hier.

Afbeelding

BEZWAARSCHRIFT IN HET OPENBAAR ONDERZOEK ROND DE PROGRAMMATORISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

De ambitie zit goed, maar de voorgestelde aanpak van het stikstofprobleem in Vlaanderen zit op het verkeerde spoor. In ons bezwaarschrift onderbouwen we waarom de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) te weinig garanties biedt voor een stikstofarme toekomst en rechtszekerheid voor de landbouwer.

Afbeelding

BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR EEN BETERE TOEGANG TOT GROND

Er bestaan vandaag in Vlaanderen geen of zeer weinig instrumenten en wetgeving om landbouwgrond voor landbouw te vrijwaren en de toegang ervan voor boer·inn·en te verzekeren. Het huidige wetgevend kader met betrekking tot grond kan zelfs anti-landbouw genoemd worden. Wij vragen dan ook met aandrang dat een doeltreffend grondbeleid een prioritair aandachtspunt wordt. Lees hier de aanbevelingen van onze leden FIAN en De Landgenoten.

Afbeelding

BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET ONTWERP STRATEGISCH PLAN VOOR HET VLAAMSE GLB - MAART 2022

Op 1 januari 2023 gaat een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in voege. Elke lidstaat heeft als taak om een eigen GLB strategisch plan op te maken. In Vlaanderen liep het openbaar onderzoek hiervoor tot 14 maart. Voedsel Anders bundelde haar bezwaren: lees de samenvatting of duik in het volledige dossier: beleidsaanbevelingen.

Afbeelding

BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET EUROPEES LANDBOUWBELEID (GLB)  - FEBRUARI 2021

Het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) geeft de Europese lidstaten meer vrijheid om in haar strategische plannen eigen klemtonen te leggen. Voedsel Anders vraagt het Vlaamse beleid om boeren die inzetten op agro-ecologische praktijken de erkenning en (financiële) steun te geven die ze verdienen. Lees onze beleidsaanbevelingen.

Afbeelding