OVER AGRO-ECOLOGIE

Inhoud

Agro-ecologie betekent dat we voedsel produceren, verwerken en consumeren op een manier die écht duurzaam is. Agro-ecologische boeren werken samen met de natuur om het voedsel te produceren. Ze sluiten de kringloop zo dicht mogelijk bij het bedrijf en bieden hun producten aan op de lokale markt waar consumenten er een eerlijke prijs voor betalen.
 
Agro-ecologie respecteert de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het voedsel produceren en consumeren. Het zet boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio.

Agro-ecologie is geen set van criteria of lastenboek zoals je bijvoorbeeld bij biologische landbouw hebt. Een lastenboek schept immers duidelijkheid over wie “erbij hoort” en wie niet. Agro-ecologie is veeleer een streefdoel en gaat uit van een reeks ecologische en sociale principes die de veerkracht en duurzaamheid van voedselsystemen verbeteren. 

Hoofdinhoud
Afbeelding
Afbeelding
Katrien Dobbelaere (De Zaailing)

KERNWAARDEN

Kringloop sluiten

Agro-ecologische boeren streven ernaar om zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van externe middelen. Ze sluiten de nutriëntenkringloop zo nabij mogelijk en gebruiken dierlijke mest en compost om de bodem te voeden. Ze zetten in op een rijke agrobiodiversiteit om ziekten en plagen te vermijden. Ook eigen teelt van zaadvaste rassen is eigen aan agro-ecologie.

lokale draagkracht & Biodiversiteit

Agro-ecologie streeft niet naar de maximalisering van productie, maar wel naar de optimalisering ervan. Zo houdt agro-ecologie rekening met de lokale draagkracht van het milieu. Daarnaast ontstaan door in te zetten op een rijke agrobiodiversiteit veel variëteiten in plant en dier. Agro-ecologische boeren en boerinnen streven naar zoveel mogelijk diversiteit in genetisch materiaal en gebruiken daarom beter zaadvaste dan hybride rassen.

vruchtbare bodem

Een vruchtbare bodem met een gezond en rijk bodemvoedselweb zijn cruciaal. Kunstmest draagt daar niet toe bij en is daarom niet geschikt in een agro-ecologisch systeem. Trage meststoffen zoals stalmest of compost voeden het bodemvoedselweb dat op zijn beurt het gewas voedt.

Samen met natuur en gemeenschap

Agro-ecologie werkt samen met de lokale natuur en speelt zo goed mogelijk in op de natuurlijke interacties binnen het ecosysteem. Agro-ecologische boeren produceren in de eerste plaats voor de nabije gemeenschap en geven voorkeur aan kortere handelsketens. 

Eerlijke prijs

Een agro-ecologisch voedselsysteem streeft naar een rechtvaardige prijs voor de hele keten, ook voor de boer. Agro-ecologische voedselsystemen maken de boer terug zichtbaar en autonoom.

 

Citaat auteur
Frederik Defrère
Citaat auteur titel
Mede-eigenaar bij Defrère fruit, Kortenaken

EEN BETROKKEN GEMEENSCHAP

Wetenschappers en boeren

Agro-ecologische innovatie ontstaat in wisselwerking tussen wetenschappers en boeren. Wetenschappelijk onderzoek is participatief en de kennis van de boer staat op gelijke hoogte als de kennis van de wetenschapper. Agro-ecologie is kennisintensief: meer dan gangbare landbouw vergt het een gedegen kennis van de landbouwpraktijken in wisselwerking met de lokale omgeving.

Citaat auteur
Prof. Dr. Ir. Edith Lammerts van Bueren

actieve consumenten

Agro-ecologie streeft naar een actieve consument die zich bewust is van het belang van een gezonde, milieuvriendelijke voeding.