vragen over agro-ecologie

Inhoud

Wat versta jij onder agro-ecologie? Hoe verhoudt agro-ecologie zich tot bio, voedselbossen, permacultuur…? Op deze en andere vragen geven we graag antwoord.

Hoofdinhoud
Veelgestelde vragen

Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie betekent dat we voedsel produceren, verwerken en consumeren op een manier die écht duurzaam is. Agro-ecologische boeren werken samen met de natuur om het voedsel te produceren. Ze sluiten de kringloop zo dicht mogelijk bij het bedrijf en bieden hun producten aan op de lokale markt waar consumenten er een eerlijke prijs voor betalen.

Agro-ecologie respecteert de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het voedsel produceren en consumeren. Het zet boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio. Lees meer. 

Zijn 'biologisch' en 'agro-ecologisch' synoniemen?

Agro-ecologie is geen set van criteria of lastenboek zoals je bij biologische landbouw hebt. Een lastenboek schept immers duidelijkheid over wie “erbij hoort” en wie niet. Agro-ecologie is veeleer een streefdoel en gaat uit van een reeks ecologische en sociale principes die de veerkracht en duurzaamheid van voedselsystemen verbeteren.

Bio kan daarom ook beschouwd worden als een gecertificeerde vorm van agro-ecologie, zeker voor wat de ecologische productie betreft. Maar je kan niet alle biologische productie per definitie als agro-ecologisch beschouwen. Het wettelijk vastgelegde biologische lastenboek houdt immers geen rekening met bepaalde agro-ecologische principes (bv. het streven naar korte ketens, het streven naar eerlijke prijzen,...). Wie echter kijkt naar de achterliggende biologische basisprincipes, ziet wel belangrijke overlappingen tussen bio en agro-ecologie.   

Hoe verhoudt agro-ecologie zich tot bio, permacultuur, ecologisch tuinieren…?

Bio, permacultuur, voedselbossen, agroforestry, ecologisch tuinieren... Agro-ecologie brengt al deze concepten samen onder één paraplu. Het zijn allemaal manieren om voedsel te produceren in samenwerking met de natuur. Ze hebben veel agro-ecologische principes gemeen (kringlopen sluiten, natuurlijke gewasbescherming,...) maar toch heeft elk model zijn eigen visie en kennis.