Velt

Afbeelding
Velt

Agro betekent zoveel als voedsel produceren. Ecologie wil zeggen dat je de natuurlijke processen respecteert. Als je die twee woorden samenvoegt, krijg je agro-ecologie. ‘Het is een concept waarmee Velt nauw verbonden is’, aldus Velt-directeur Jan Vannoppen. 'Agro-ecologie ligt dicht bij Velt omdat we voedsel willen produceren met de natuur mee in plaats van tegen de natuur in', stelt Jan Vannoppen.

'Ook onze leden zijn ermee bezig. Wie zelf een tuin heeft, probeert op een ecologische manier te tuinieren. Zonder pesticiden en kunstmest dus. Ze houden rekening met de bodem en met wat daar het beste op gedijt. Hun doel is om de bodem goed te voeden en te verzorgen. De grond is natuurlijk de bron van gewassen. Maar eigenlijk gaat agro-ecologie om veel meer dan voedsel produceren. Ook het streven naar natuurlijke evenwichten is belangrijk.'
Ook wie geen tuin heeft, kan meewerken aan agro-ecologie. 'Dat kan door producten te kopen van agro-ecologische landbouw', verduidelijkt Vannoppen. 'Het gaat dan onder meer over seizoensgroenten, eerlijke handelsketens en minder vlees. Velt draagt die principes hoog in het vaandel.' Dat is dan ook een van de redenen waarom Velt mede-oprichter is van Voedsel Anders.

Jan Vannoppen: 'Maar eigenlijk gaat agro-ecologie om veel meer dan voedsel produceren. Ook het streven naar natuurlijke evenwichten is belangrijk.'

Vannoppen benadrukt dat de consument een belangrijk onderdeel van de productieketen is. 'De landbouw- en voedingssector beschouwen de consument vaak als het eindpunt van de keten, een lui figuur dat met de mond wijd open wacht op eten om erin te vallen. Maar bij agro-ecologie is dat niet het geval. Iemand die verantwoord consumeert, houdt rekening met de omgeving en zal bijvoorbeeld geen voedsel verspillen. Ik kan me er soms wel kwaad over maken dat mensen aan het hoofd van een supermarktketen zeggen dat de consument enkel kijkt naar de laagste prijs en dat de kwaliteit van de voeding niet uitmaakt. Er zijn nochtans veel mensen die een stap verder gaan en wel degelijk bewust met hun voeding bezig zijn.'

 

WAT DOET VELT? 

Velt, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, is de vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in tuin of keuken. Al meer dan 40 jaar promoten ze gezond leven op het ritme van de seizoenen, én dit met respect voor de natuur.

In Vlaanderen en Nederland tellen ze ruim 16.000 leden en 130 lokale groepen. Met hun activiteiten, publicaties en samenwerkingen dragen ze bij aan de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. Samen met hun duizend vrijwilligers zetten ze zich elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling.

Om dat doel te bereiken komen ze op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.

Meer weten? 

www.velt.nu