CSA-netwerk

Wat doet CSA-netwerk?

Het CSA Netwerk vzw is een netwerk van meer dan 7000 boeren en burgers/deelnemers die samen werken aan duurzame landbouw en een wederzijds engagement aangaan. Dat is de basis van Community Supported Agriculture. Aan boerenzijde zijn we een praktijkgericht platform om kennis en ervaring uit te wisselen. Aan de kant van de burgers willen we een beweging vormen die lokale, biologische boeren ondersteunt en hun een eerlijk inkomen gunt.

Waarom?

Agro-ecologie maakt integraal deel uit van een duurzaam landbouwmodel. Als netwerk kiezen we bewust voor biologische certificering als minimum en nodigen we onze boeren uit om nog heel wat stappen verder te gaan en hun deelnemers hierbij te betrekken.

Onze boerderijen zijn voorbeelden van lokale voedselsystemen die vertrekken vanuit een rechtstreekse link tussen boer en consument. Aan onze basis ligt een eerlijke loon voor de boer, telkens gedragen door een groep burgers die hier bewust voor kiest. Via een actieve communicatie maken we onze deelnemers verder bewust van de verschillende ecologische, economische en sociale  kanten van een agro-ecologisch landbouwsysteem, die ze in de eerste plaats op onze velden en akkers aan de lijve ondervinden door deel te nemen aan een CSA-bedrijf.
 

Meer weten

www.csa-netwerk.be