WWF

Afbeelding
WWF

Titus Ghyselinck werkt als projectmanager Landbouw en Voeding bij WWF-België. Ze promoten agro-ecologie als één van de modellen in Vlaanderen die een win-win betekenen voor landbouw en natuur. Titus: 'Of je nu vraagt naar de eerste vorst van het jaar, de regenval van de afgelopen maand, de richting waaruit de wind deze week waaide, of de plek waar de koeien het liefste grazen, een landbouwer weet ongetwijfeld het antwoord. Landbouwers zijn, meer dan wie ook, verbonden met hun omgeving. Ze observeren deze en leren ervan, om zo jaar na jaar hun oogst te verzekeren. Landbouw en natuur zijn dan ook moeilijk van elkaar los te koppelen. Helaas worden landbouw en natuur vaak tegenover elkaar gezet, zonder dat een van hen daar echt beter van wordt. Agro-ecologie plaatst zowel natuur als landbouw(er) centraal. Zo creëert het een kader dat beide partijen ten goede komt. Dit zorgt voor een evenwichtig, robuust en duurzaam landbouwsysteem.'

Titus Ghyselinck: 'Agro-ecologie plaatst zowel natuur als landbouw(er) centraal. Zo creëert het een kader dat beide partijen ten goede komt. Dit zorgt voor een evenwichtig, robuust en duurzaam landbouwsysteem.'

Met de toenemende uitdagingen op vlak van klimaat en biodiversiteit dient steeds naar nieuwe oplossingen gezocht te worden. Agro-ecologie kan daarin een antwoord bieden. Titus: 'Denk bijvoorbeeld aan agroforestry, waar de bomen zorgen voor koolstofcaptatie uit de lucht, een betere bodem- en waterkwaliteit, natuurlijke leefgebieden voor dieren… De bomen kunnen zelfs bijdragen tot de voeder- en eiwitautonomie van het bedrijf, wat de import van soja tegengaat. Het is een mooie gedachte dat het planten van bomen in België ook ontbossing elders in de wereld kan voorkomen.'

Ghyselinck benadrukt ook dat agro-ecologie belang hecht aan de creatie van een eerlijk en sociaal landbouwsysteem. Titus: 'Een landbouwmodel dat goed is voor boer, consument en de natuur is de logica zelve. Door via een korte keten te werken krijgt de boer een eerlijke prijs voor zijn waren, zonder dat de kost voor zijn klanten de hoogte wordt ingejaagd. Dit model brengt consument en boer samen. De consument krijgt meer voeling met het eten dat op zijn bord belandt en de boer ontvangt meer respect voor zijn werk.'

 

WAT DOET WWF?

WWF is een internationale organisatie die streeft naar het behoud van de natuur en de biodiversiteit op onze planeet. De organisatie is bij het grote publiek best gekend om haar conservatieprojecten voor enkele iconische diersoorten zoals de tijger of de olifant. Ook in België werkt WWF hard om soorten te beschermen, onder meer via projecten voor de wolf, de otter en de wilde kat. Daarnaast doet WWF aan sensibilisering bij het grote publiek, in scholen, bedrijven, verenigingen en bij politieke beleidsmakers. Ze werken daarbij steeds samen met de actoren zelf, onder het motto: Together Possible.

Op vlak van landbouw pleiten ze onder meer voor een hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het tegengaan van geïmporteerde ontbossing. Ze werken aan een verduurzaming van het voedselbeleid en de hele voedselketen en baseren zich hiervoor steeds op wetenschappelijk onderbouwde feiten.

Meer weten?

https://wwf.be/