Bos+

Afbeelding
Bosplus Bert De Somviele

Bert De Somviele, directeur van BOS+: “De manier waarop we vandaag wereldwijd ons voedsel produceren en consumeren, legt veel te veel druk op bossen en biodiversiteit en zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zijn de winsten oneerlijk verdeeld.”

Voor BOS+ is het duidelijk; we moeten weg van een voedselsysteem dat ontbossing en ongelijkheid in de hand werkt. Agro-ecologie speelt een belangrijke rol in die transitie. Door een evenwicht tussen voldoende hoge productie enerzijds, en het maximaal behoud van biodiversiteit anderzijds, wordt de werking en de veerkracht van natuurlijke ecosystemen gerespecteerd én gefaciliteerd. Er wordt vertrokken vanuit de lokale context, maar ook gekeken naar de effecten buiten het eigen systeem. Door te streven naar win-winsituaties tussen ecologische, sociale, en economische duurzaamheid, draagt agro-ecologie bij aan gezondheid, welzijn en een eerlijk inkomen voor boeren – hier en in het globale zuiden.

Landbouw en natuur zijn geen of/of-verhaal. Integendeel: binnen de agro-ecologie versterken ze elkaar. Intacte en gezonde ecosystemen zorgen voor beschikbaarheid en regulering van water, bodemvruchtbaarheid, erosiebuffering, een stabiel klimaat, en tal van andere ecosysteemdiensten die levensnoodzakelijk zijn voor onze landbouwproductie. Omgekeerd draagt duurzame landbouw bij aan een gezonde en robuuste natuurlijke omgeving. Van (gemengde) bossystemen waaruit paddenstoelen en honing wordt geoogst tot agroforestry-systemen die bomen combineren met commerciële teelten of dieren; tal van voorbeelden tonen de kracht van deze symbiose en de agro-ecologische gedachte.

Bert De Somviele, directeur BOS+: "Landbouw en natuur zijn geen of/of-verhaal. Integendeel: binnen de agro-ecologie versterken ze elkaar."

Wat doet BOS+? 

BOS+ zet zich als organisatie in voor bosbehoud, voor meer en beter bos in Vlaanderen en in het globale Zuiden. Eigenlijk zijn we twee organisaties in één: een milieuorganisatie met als werkingsgebied Vlaanderen en een ontwikkelingsorganisatie die samenwerkt in de tropen (in een aantal landen in Zuid-Amerika en Oost-Afrika) en die educatieve noord-zuidprojecten opzet.

We realiseren acties op het terrein met een dubbel doel: duurzame lokale ontwikkeling én behoud, duurzaam beheer, herstel of uitbreiding van bos.
We bieden een kwaliteitsvol educatief aanbod over het belang van bos en bomen: het belang voor gezondheid, voor lokale ontwikkeling, voor biodiversiteit, voor het klimaat… We proberen mensen te stimuleren de transitie te maken naar duurzame attitudes en gedrag. We sensibiliseren ondernemingen en middenveld over het maatschappelijk belang van bomen en bossen, en activeren hen om bij te dragen tot meer en beter bos.
 

Meer weten? 

www.bosplus.be