Oxfam

Afbeelding
Oxfam

Een landbouw die verder kijkt dan opbrengst alleen, daar pleit Oxfam voor. 'Een landbouwsysteem kan maar duurzaam zijn als het de grenzen van de planeet respecteert en als kleinschalige landbouwproducenten zélf kunnen beslissen over hoe ze aan landbouw doen. Dat moet een landbouw zijn die schadelijke landbouwpraktijken bant, regeneratief en klimaatpositief is en rechtvaardig is voor boeren hier én in het Globale Zuiden', legt Tom Ysewijn, beleidsmedewerker van Oxfam, uit.

“Sociale en ecologische duurzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille,” zegt hij, “en daarom werken we samen met partners die regeneratieve landbouw in praktijk brengen. In het Oosten van Congo (Kivu) ondersteunen we bijvoorbeeld koffieboeren die met lokaal beschikbare middelen zoals hagen van nuttige planten, schaduwbomen of fruit werken aan erosiebestrijding en aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Op die manier ontstaat er een diverser en weerbaarder microklimaat in de velden, en krijgen de koffieboeren meer stabiele bronnen van inkomsten.”

Oxfam steunt een breed wereldwijd netwerk rond agro-ecologie. Ervaringen van hun partners in Zuid en Noord tonen aan dat agro-ecologie een hoeksteen vormt voor de noodzakelijke transitie. Samen met hun partners pleit Oxfam voor een beleid dat deze transitie mogelijk moet maken.

Tom: 'Door boeren te steunen die kiezen voor agro-ecologie werken we aan het landbouwmodel van morgen en verduurzamen we het voedselsysteem, hier bij ons én in het Globale Zuiden. Daarom zijn wij een overtuigd lid van Voedsel Anders.'

Tom Ysewijn: 'Door boeren te steunen die kiezen voor agro-ecologie werken we aan het landbouwmodel van morgen en verduurzamen we het voedselsysteem, hier bij ons én in het Globale Zuiden.'

Wat doet oxfam?

Oxfam is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Boeren moeten kunnen leven van hun werk en verdienen een eerlijke prijs. En zoals iedereen hebben ook zij recht op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.

 

Meer weten?

 www.oxfam.be