West-Vlaamse Milieufederatie

Afbeelding
WMF

Bart Vanwildemeersch werkt als beleidsmedewerker bij de West-Vlaamse Milieufederatie. Agro-ecologie zet lokale middelen en boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen. Van zo’n model zou ook de West-Vlaamse landbouw en natuur zijn vruchten kunnen plukken.

'In West-Vlaanderen is onze landbouw verweven met het DNA van de economie, van het landschap en van zijn inwoners', stelt Bart. 'De transitie in de landbouw wordt echter met de dag meer zichtbaar. Stallen en gronden van stoppende boeren komen in steeds minder handen terecht. De sector industrialiseert verder en onthecht zich van de streek.'

West-Vlaanderen is de landbouwexportregio bij uitstek voor Vlaanderen en in een aantal teelten ook voor Europa. Bart: 'Helaas zien we steeds meer dat boer en omgeving niet mee profiteren van de groei binnen de sector. Agro-ecologie koppelt de boer terug aan zijn omgeving, draagt zorg voor het milieu, zorgt dat er minder milieukosten worden afgeschoven op de samenleving.'

Bart Vanwildemeersch: 'Agro-ecologie koppelt de boer terug aan zijn omgeving, draagt zorg voor het milieu, zorgt dat er minder milieukosten worden afgeschoven op de samenleving.'

Bart: 'Een landbouwer kan zoveel meer betekenen, dan enkel de kilo’s aardappelen of plofkip uit contractteelt. Een lokaal verankerde landbouw, die niet ondanks, maar dankzij en mét de omgeving werkt, biedt antwoord op heel wat uitdagingen waar we nu, in onze provincie en ruimer, voor staan. En voor deze maatschappelijke meerwaarde, mag er voor de boeren ook de garantie van een toekomstbestendig inkomen zijn. Het spaart immers op de "kosten".'

 

Wat doet de West-Vlaamse Milieufederatie?

De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) is de provinciale koepel van de milieu- en natuurorganisaties in West-Vlaanderen. Van Velt, JNM en Natuurpunt over verenigingen die rond zwerfvuil werken, of mobiliteitsorganisaties: de federatie heeft een brede werking. Ze trekt op Vlaams niveau de dossiers rond intensieve veeteelt en gezondheidseffecten op omwonenden en gaat – met de standpunten van haar leden in de tas- de boer op om natuur/milieu en landbouw binnen een geïntegreerde aanpak te krijgen.

Meer weten?

http://www.westvlaamsemilieufederatie.be/