Voedsel Anders

Inhoud

Voedsel Anders Vlaanderen werkt vanuit een gedragen visie en verbindende waarden, die we hieronder voor jou samenvatten. Wie zetelt er in ons bestuur? Hoe is onze beweging ontstaan? We informeren je graag.

Hoofdinhoud

VISIE EN WAARDEN

Voedsel Anders ondersteunt en verdedigt op een positieve, verbindende manier de transitie naar duurzame landbouw en voeding. Zo willen we op een sociaal verantwoorde manier de impact van onze voedselproductie op het milieu aanzienlijk verkleinen.

We zijn ervan overtuigd dat een duurzaam landbouw- en voedselsysteem mogelijk is. We vormen een beweging die krachten van diverse partners verenigt, want de transitie in onze maatschappij kunnen we enkel samen mogelijk maken. 

We moedigen organisaties, landbouwers en andere ondernemers, opiniemakers, politici en burgers aan om holistisch te denken over landbouw- en voedselproductie. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de lange termijn en ons voedsel bekijken vanuit het brede geheel met oog voor de sociale, economische, ecologische en politieke facetten.  

We schuiven zowel wetenschappelijk onderbouwde als praktisch getoetste alternatieven naar voor. We kaarten knelpunten met een constructief-kritische blik aan en stellen haalbare oplossingen voor.

We ondersteunen en verdedigen de transitie naar duurzame landbouw en voeding op een positieve, verbindende manier.

vzw en werking

De vzw Voedsel Anders wordt formeel geleid door een Raad van Bestuur, bestaande uit Jan Vannoppen (Velt), Lieve Vercauteren (BioForum), Tim De Roeck (Solidagro) en Kristien De Boodt (CSA-netwerk). Zij nemen de financiële en bestuurlijke taken van de vzw waar.

Ingrid Pauwels werkt als coördinator in dienst van Voedsel Anders. Drie werkkrachten van de ngo Solidagro, lid van Voedsel Anders, doen een structurele bijdrage aan het beleids-, bewegings- en communicatiewerk van het netwerk. De sterkte van Voedsel Anders is dat elke lidorganisatie haar expertise inbrengt. Het manifest van Voedsel Anders dat alle leden onderschrijven, verbindt ons.

De Algemene Vergadering bestaat vooral uit de lidorganisaties van ons netwerk, omdat de overgrote meerderheid van deze organisaties ook lid is van de vzw. 
Het overlegplatform stuurt de inhoudelijke werking en volgt ze op. Deze bijeenkomsten zorgen voor inhoud, inspiratie en dynamiek waar de coördinator op verder bouwt.

Naast organisaties nodigen we burgers, bedrijven en lokale groepen uit om zich aan te sluiten bij de beweging, door het manifest te onderschrijven en een aanmeldformulier in te vullen. 

Op het jaarlijkse netwerkmoment kunnen aangesloten leden elkaar ontmoeten en mee vormgeven aan onze groeiende beweging. Iedereen is ook welkom op ons jaarlijkse publieksmoment met lezingen, workshops en toffe doe-activiteiten. 

 

Een beetje geschiedenis

Tijdens festival Krachtboer in mei 2016 werd Voedsel Anders Vlaanderen gelanceerd voor een ruim publiek. Toen engageerden 15 lidorganisaties uit de boerenbeweging, milieu- en Noord-Zuidbeweging zich samen met kok Kobe Desramaults om het draagvlak voor agro-ecologie te vergroten. 

De oprichting van de vzw Voedsel Anders eind 2017 en de aanwerving van een halftijdse coördinator begin 2019 lieten de beweging groeien en professionaliseren.

Ook voor 2016 bestond er al een beweging in Vlaanderen die ijverde voor agro-ecologie. Sinds 2012 verenigden organisaties zich binnen de werkgroep landbouw en voeding van het toenmalige Transitienetwerk van het Middenveld.

Agro-ecologische principes krijgen wereldwijd steeds meer erkenning en worden in praktijk gebracht door boeren in samenwerking met burgers en wetenschappers.

WERELDWIJD

Voedsel Anders Vlaanderen maakt deel uit van een groter netwerk in Vlaanderen, België en het buitenland. We halen onder meer inspiratie bij Agro-ecology in Action in Brussel en Wallonië, en bij Voedsel Anders Nederland. We zijn betrokken bij de ‘ EU Food Policy Coalition’ en het Europese netwerk ‘Good Food Good Farming’.

De pleitbezorgers voor agro-ecologie zijn uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die staat voor een fundamentele, broodnodige verduurzaming van ons voedselsysteem.

Agro-ecologische principes krijgen steeds meer erkenning en worden in praktijk gebracht door boeren in samenwerking met burgers en wetenschappers. In 2008 al publiceerden meer  dan 400 wetenschappers wereldwijd in hun IAASTD-rapport (International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) dat de toekomst van onze landbouw bij agro-ecologie ligt. Sedertdien verschijnen regelmatig wetenschappelijke rapporten en andere publicaties die de voordelen van agro-ecologie onderlijnen. 

Internationaal promoot ook de Voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO, Food and Agriculture Organization) de voordelen van agro-ecologie (lees hier meer).