Dierenartsen zonder Grenzen

Wat doet Dierenartsen zonder grenzen? 

Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die familiale veehouders en melkproducenten in Afrika ondersteunt. De organisatie doet dit samen met haar partners door het uitbouwen van veterinaire netwerken en door de productie te ondersteunen. Ze zet daarbij ook in op het ondersteunen van boerenorganisaties en promoot een ketengerichte aanpak, van boer tot consument.

Waarom?

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt voornamelijk familiale veehouders die op een duurzame manier melk en vlees produceren. Ze doet dit vanuit een One Health-aanpak waarbij erkend wordt dat de gezondheid van mens, dier en planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. One Health is een agro-ecologische aanpak aangezien mensen vanuit deze visie met de natuur en met eco-systemen samenwerken.

Zo ondersteunt de organisatie rondtrekkende veehouders, die zich aanpassen aan het klimaat door rond te trekken met hun vee op zoek naar water en kwaliteitsvolle graaslanden. Die grondgebonden agro-ecologische veeteelt wordt door de organisatie sterk gepromoot en ondersteund.
 

Meer weten? 

www.dierenartsenzondergrenzen.be