Samen staan we sterk

Inhoud

Sinds 2016 verenigt een brede waaier van Vlaamse organisaties zich rond het thema duurzame landbouw en voeding. De organisaties vonden elkaar in een visie die tegelijkertijd ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig, eerlijk en gezond is, rekening houdt met lokale kennis en ervaring, en voedselsoevereiniteit garandeert. Agro-ecologie dus! Ze doen dat onder de naam Voedsel Anders, naar analogie met de gelijknamige beweging in Nederland.  

Hoofdinhoud
Afbeelding
Bert
Citaat tekst

'Landbouw en natuur zijn geen of/of-verhaal. Integendeel: binnen de agro-ecologie versterken ze elkaar.'

Citaat auteur
Bert De Somviele
Citaat auteur titel
Directeur BOS+

Al deze organisaties - het zijn er al 25 in november 2020 – zijn voorstander van een agro-ecologische landbouw. Ze werken rond thema’s die kenmerkend zijn voor een agro-ecologisch voedselsysteem. Zo pleiten Broederlijk Delen, Rikolto, Solidagro, en Oxfam al jaren voor een eerlijke handel met het Zuiden. Toegang tot grond en landrechten, zowel hier als in het Zuiden, is onder meer een thema van De Landgenoten, Broederlijk Delen, Dierenartsen zonder Grenzen en Solidagro.

Ecologisch verantwoorde landbouw en het belang van het sluiten van kringlopen is dan weer de focus van Velt, Wervel, Landwijzer en BioForum (Bio Mijn Natuur), hierin gesteund door Natuurpunt, Greenpeace, West-Vlaamse Milieufederatie, Bos+, de Werkgroep Natuurlijk Imkeren en Bond Beter Leefmilieu.

Ecologisch én korte keten zijn speerpunten binnen Boeren & Buren, het CSA-netwerk, Linked.Farm en Voedselteams. EVA, het Oost West Centrum en Velt organiseren workshops met het oog op ecologisch consumeren en het verminderen van onze vleesconsumptie. Eatmosphere sensibiliseert rond voedselverspilling.

Afbeelding
Hanne
Citaat tekst

'Transitie naar agro-ecologie kan een antwoord bieden op de sociale en ecologische uitdagingen.'

Citaat auteur
Hanne Flachet
Citaat auteur titel
Fian Belgium

De waardering voor de ervaring en kennis van de boeren zelf komt tot uiting in de initiatieven van BioForum Vlaanderen, Landwijzer, FIAN en Wervel.

De sterkte van Voedsel Anders? Elke organisatie heeft zijn expertise, maar door de krachten te bundelen kan er ook echt wat veranderen. Samen staan we sterk.

 

Onze partnerorganisaties:

Sluit je aan!