Samen staan we sterk

Inhoud

Sinds 2016 verenigt een brede waaier van Vlaamse organisaties zich rond het thema duurzame landbouw en voeding. De organisaties vonden elkaar in een visie die tegelijkertijd ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig, eerlijk en gezond is, rekening houdt met lokale kennis en ervaring, en voedselsoevereiniteit garandeert. Agro-ecologie dus! Ze doen dat onder de naam Voedsel Anders, naar analogie met de gelijknamige beweging in Nederland.  

Hoofdinhoud

Onze LEDEN:

De sterkte van Voedsel Anders? Elke organisatie heeft haar expertise, maar door de krachten te bundelen kan er ook echt iets veranderen via beleidswerk. De 29 leden werken rond thema’s die kenmerkend zijn voor een agro-ecologisch voedselsysteem. Zo pleiten Broederlijk Delen, Rikolto, en Oxfam al jaren voor een eerlijke handel met mondiale partners. Toegang tot grond en landrechten is onder meer een thema van De Landgenoten, Broederlijk Delen, Dierenartsen zonder Grenzen en Solidagro. BioForum Vlaanderen, Landwijzer, FIAN Belgium en Wervel vertrekken vanuit de ervaring en kennis van de landbouwers zelf.

Ecologisch verantwoorde landbouw en het belang van het sluiten van kringlopen is de focus van Food Forest Institute, Velt, Wervel, Landwijzer en BioForum (de organisatie achter Bio Mijn Natuur), hierin gesteund door Greenpeace, West-Vlaamse Milieufederatie, Bos+, de werkgroep Natuurlijk Imkeren en Bond Beter Leefmilieu.

Ecologisch én korte keten zijn speerpunten binnen Boeren & Buren, het CSA-netwerk (Community Supported Agriculture), Linked.Farm en Voedselteams. EVA, het Oost West Centrum en Velt organiseren workshops met het oog op ecologisch consumeren en het verminderen van onze vleesconsumptie. eatmosphere daagt de voedselindustrie uit met verrassende initiatieven, Join For Water sensibiliseert over onze watervoetafdruk.