Boeren & Buren

Afbeelding
Boeren en Buren

'Boeren & Buren is van nature een open netwerk. We bieden de boeren, zowel biologische als gangbare, de kans om stappen te zetten in de korte keten. Dikwijls zijn dat hun eerste stappen en betekenen die al een hele omschakeling voor hen, een belangrijke sprong naar de lokalisering en verduurzaming van hun bedrijfsvoering', vertelt Hannes Van den Eeckhout, coördinator bij Boeren & Buren. 

'Boeren en ambachtelijke verwerkers krijgen via onze website de kans om hun best practices in de verf te zetten. Ze delen hun werkwijze en vorderingen qua agro-ecologische teelttechnieken, dierenwelzijn, de afkomst van ingrediënten…Biologische boeren komen hier natuurlijk sterk uit. Maar, ook voor hen ligt er telkens een volgende stap richting meer duurzaamheid in het verschiet. In Japan, waar (toevallig?) met Teikei ook het concept van de korte keten is ontstaan, noemen ze dit Kaizen, een proces van continue verbetering.'

'Zo willen we voorbijgaan aan de discussie tussen wel of niet biologisch. We verenigen de consumenten met een hart voor goed eten en stimuleren de trend naar duurzame aankopen. We bieden hen heldere informatie en laten hen in gesprek gaan met "hun" Boeren die ze wekelijks ontmoeten #opdeBuurderij. We geloven er sterk in dat hoe meer de vraag leeft bij de consument, hoe meer ook de boeren een duidelijke motivatie zien om daar structureel op in te zetten.'

'Agro-ecologie is samenwerken met de natuur, in plaats van die natuur te willen controleren of te bestrijden met kunstmest, chemische pesticiden naast de sociale en (lokaal) economische dimensies die even belangrijk zijn. Alle korte keten landbouwbedrijven waar wij mee samenwerken in België, zetten momenteel stappen in die richting. De eerste, één van de moeilijkste, is je bedrijfsvoering omgooien en opnieuw het rechtstreekse contact met je klanten opzoeken. Boeren & Buren heeft als belangrijke doelstelling om de transitie naar een duurzame landbouw samen in te zetten. Agro-ecologie toont de weg naar een duurzamer productiemodel. Het gaat niet zozeer om waar je je nu bevindt op die weg, belangrijker is om in beweging te blijven.'

Hannes Van Den Eeckhout: 'Agro-ecologie toont de weg naar een duurzamer productiemodel. Het gaat niet zozeer om waar je je nu bevindt. Belangrijker is om in beweging te blijven.'

WAT DOET BOEREN & BUREN?

Via het online platform Boeren & Buren kunnen consumenten (Buren) rechtstreeks producten kopen bij lokale landbouwers en ambachtelijke verwerkers (Boeren). Eenmaal per week komen de Boeren en Buren samen op een vaste locatie, een Buurderij. Daar ontvang je jouw bestelling en leer je de mensen achter je eten terug kennen. Zo’n Buurderij heeft voordelen: de Buren weten wat ze eten en leren elkaar beter kennen, en de Boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten.
 

Meer weten?

www.boerenenburen.be/nl