De Landgenoten

Afbeelding
Landgenoten

Meer grond voor agro-ecologische boeren, daar pleiten De Landgenoten voor. Vorig jaar kwamen er 56 nieuwe bioboeren bij. 'Een nieuwe generatie die gelooft in een duurzame, agro-ecologische toekomst voor de Vlaamse landbouw', meent Tom Troonbeeckx, voorzitter van De Landgenoten. 'Maar, vaak moeten ze starten op kleine lapjes grond of in hele onzekere situaties. Vandaag is het bijna onmogelijk om een stukje betaalbare en beschikbare grond te vinden in Vlaanderen. Dat is ook het geval voor landbouwbedrijven die willen investeren in een agro-ecologische aanpak, denk aan agroforestry, eigen veevoerderteelt of een ruimere vruchtwisseling. Het ontbreekt vaak aan financiële middelen of grond.'

De Landgenoten helpt burgers om hier een rol in op te nemen. Tom: 'Door samen gronden te beheren, geven we als gemeenschap kansen aan boeren om een duurzaam, agro-ecologisch landbouwbedrijf uit te bouwen en door te geven aan de volgende generatie.'

Voor De Landgenoten is het als vanzelfsprekend om met gelijkgezinde organisaties onder de noemer Voedsel Anders samen te werken voor meer agro-ecologie: 'Samen met Voedsel Anders willen we méér burgers activeren en het beleid ertoe aanzetten om een kader te scheppen waarin gemeenschappelijk en agro-ecologisch beheer van landbouwgrond gestimuleerd wordt.'

 

Tom Troonbeeckx: 'Samen met Voedsel Anders willen we méér burgers activeren en het beleid ertoe aanzetten om een kader te scheppen waarin gemeenschappelijk en agro-ecologisch beheer van landbouwgrond gestimuleerd wordt.'

WAT DOEN DE LANDGENOTEN?

De Landgenoten kopen landbouwgrond met het geld van aandeelhouders en schenkers. Zij verhuren die grond aan bioboeren met loopbaanlange contracten. Ze nemen grond in beheer of geven advies aan grondeigenaren die hun grond een duurzame bestemming willen geven. De Landgenoten zoeken overnemers voor landbouwers die stoppen. Op gedeelde gronden creëren ze ruimte voor meer lokale en gezonde voeding, meer kansen voor innovatieve boeren, voor een levendig en groen platteland. Hoe meer vruchtbare velden zij kunnen aanbieden, hoe meer verse voeding de boeren erop kunnen produceren. Dat is goed nieuws voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.

Meer weten?

https://www.delandgenoten.be/