Bond Beter Leefmilieu

Afbeelding
BBL

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. 'Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.'

'Agro-ecologie is hierbij een belangrijke oplossingsrichting. Veerkracht is de essentie. Daar blinkt agro-ecologie in uit. Door in te zetten op een divers landbouwsysteem dat natuurlijke hulpbronnen ondersteunt, bouwt het veerkracht als fundament in. Net daarom vinden we bij BBL dat agro-ecologie meer aandacht verdient.'

Laurens De Meyer: 'Door in te zetten op een divers landbouwsysteem dat natuurlijke hulpbronnen ondersteunt, bouwt het veerkracht als fundament in.'

WAT DOET BOND BETER LEEFMILIEU?

BBL streeft ernaar agro-ecologie in te brengen in de ontwikkeling van het Vlaamse voedingsbeleid. Veerkracht moet één van de bouwstenen worden van dit voedingsbeleid. Agro-ecologie moet zeker als een belangrijke piste worden meegenomen. Zowel door het agro-ecologische systeem zelf breed ingang laten vinden als het doorvertalen van agro-ecologische principes in de gangbare landbouw. Daarnaast hebben ze bij BBL oog voor innovatie. Soms heerst het beeld dat agro-ecologie niet compatibel is met technologische innovatie. Vanuit BBL zetten ze zich in om actief op zoek te gaan naar pragmatische antwoorden op deze uitdaging. Zo verzekeren ze dat in de Vlaamse keukens een duurzaam, gezond en divers aanbod op de plank blijft komen.

Meer weten?

https://www.bondbeterleefmilieu.be/