Onze beweging

Inhoud

Voedsel Anders Vlaanderen is een groeiende beweging voor agro-ecologie.
Wij ijveren voor agro-ecologie als krachtig alternatief, samen met 25 partnerorganisaties en vele burgers, bedrijven, lokale groepen en internationale organisaties. Agro-ecologie zet in op een ecologisch verantwoorde voedselproductie en duurzaamheid in alle aspecten van de voedselketen. Het verbindt landbouw, natuur, eerlijke handelsrelaties en respect voor de boer.

Naast organisaties nodigen we burgers, bedrijven en lokale groepen uit om zich aan te sluiten bij onze Voedsel Anders beweging. We willen alle handen samen aan de ploeg! We delen onze droom en actie voor een echte omslag naar rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame lokale en wereldwijde voedselsystemen. Dat kan enkel samen.

De Voedsel Anders beweging informeert, inspireert, verbindt, vormt visie, ontwikkelt, onderzoekt, adviseert, zet aan tot actie, en vooral: maakt agro-ecologie mee mogelijk! 

 

Hoofdinhoud

Sluit je aan!