Voedselteams

Afbeelding
Voedselteams - coördinator Sofie

Voedselteams proberen de visie van de agro-ecologische beweging concreet te maken. Bij Voedselteams werken burgers samen met landbouwbedrijven en verwerkers in wederzijds respect. Samen streven ze duurzame ontwikkeling in al haar facetten na en stimuleren ze  elkaar om via kleine stappen steeds verder te gaan.  

"Als consument heb je meer macht dan je denkt." - Sofie Vanthournout, coördinator Voedselteams

"De supermarkt is niet meer de enige optie waar je voeding kan aankopen. Je kan kiezen om bewust bij te dragen aan een agro-ecologisch voedselsysteem door je boodschappen te doen via de korte keten, dus rechtstreeks bij de producent. Daar krijg je informatie en soms zelfs controle over hoe het voedsel geproduceerd wordt. Onze producenten staan open voor vragen. Ze luisteren naar de consumenten en passen indien mogelijk hun methodes zelfs aan als er betere suggesties komen. Bij sommige producenten kan je op bezoek gaan en mee helpen. Door die nauwe relatie heb je écht impact op wat er op je bord ligt."

Voedselteams vzw werd 25 jaar geleden opgericht om de korte keten in Vlaanderen te promoten. Voedselkilometers worden zo tot een minimum herleid en tegelijk wordt lokale, kleinschalige en duurzame voedselproductie gestimuleerd. 

Sofie: "Het ijveren naar duurzame landbouw staat voorop, maar ook het teamgebeuren wordt naar waarde geschat: zowel de band tussen de teamgenoten onderling als de band tussen het team en de boeren krijgen hun rechtmatige plaats in de werking. Een lokaal voedselteam biedt een kader waarbinnen mensen sociale netwerken kunnen opstarten rond een gemeenschappelijk doel, namelijk de productie van duurzaam en eerlijk voedsel aan interessante prijzen alle kansen geven in Vlaanderen."

"Om het contact tussen boeren en consumenten te bevorderen gaan leden van Voedselteams regelmatig op bezoek bij hun boer. Zo krijgen ze de kans om met eigen ogen te zien waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Het is fijn om te zien dat dit contact bijdraagt tot respect voor voedsel en voor de boerenstiel."

Wat?

Voedselteams is een beweging van actieve producenten en gebruikers die met elkaar samenwerken. Wij ijveren samen voor de bevordering van een kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor het uitbouwen van een lokale economie.

Waarom?

Voedselteams is sinds haar ontstaan een sterke pleitbezorger van duurzame landbouw en voeding via de korte keten. Wij herkennen ons dan ook helemaal in de principes van agro-ecologie. Wij staan voor de belangen van zowel consument als producent: een duurzame voeding en een duurzaam, levensvatbaar bedrijf. Wij staan ook voor een eerlijke landbouwpolitiek en dragen onze visie uit naar overheid en maatschappelijk middenveld.

Meer weten?

www.voedselteams.be