Linked.Farm helpt boeren hun boterham verdienen

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Linked.Farm  Laurence Claerhout
Inleiding

Laurence Claerhout is oprichtster van Linked.farm, het digitaal platform voor hoeveproducten. Ecologie en economische zekerheid gaan samen vindt ze: "Boeren die hun boterham verdienen, zijn meer geneigd om duurzaam te produceren.”

Linked.Farm is een digitaal coöperatief platform voor hoeveproducten. Door samenwerkingen te stimuleren tussen onder meer boeren, kleinschalige producenten, horeca, winkels en burgers maken ze de verkoop via korte keten toegankelijk. 

“Korte keten zorgt ervoor dat boeren eerlijk betaald worden voor hun producten,” vertelt oprichtster Laurence Claerhout. “Alsmaar meer mensen gaan op zoek naar voeding die geen industriële stempel draagt, en tegelijk staat het inkomen van heel wat boeren onder druk omdat ze maar een fractie krijgen van wat de consument betaalt. Korte keten-landbouw biedt een antwoord op deze dubbele problematiek.”

Stappen zetten in ecologie en economische zekerheid gaan samen. “In ons huidig landbouwsysteem waarin boeren vaak een vergeten pion zijn, is duurzaam produceren niet zo voor de hand liggend als het lijkt. Als boeren hun boterham kunnen verdienen, zullen ze ook meer geneigd zijn om duurzaam te produceren. Je kan immers niet vragen aan iemand die amper rondkomt op het einde van de maand, om met ecologie bezig te zijn,” redeneert ze.

Agro-ecologie biedt volgens Laurence heel wat oplossingen voor een eerlijk verdienmodel in de landbouw. “Boeren die omschakelen naar de korte keten investeren niet in schaalvergroting maar in de diversiteit van hun producten. Voor deze boeren is agro-ecologie een voor de hand liggende optie die oplossingen biedt voor een ecologische, diverse productie.” 

"In ons huidig landbouwsysteem waarin boeren vaak een vergeten pion zijn, is duurzaam produceren niet zo voor de hand liggend. Als boeren hun boterham kunnen verdienen, zijn ze meer geneigd om duurzaam te produceren."

Wat doet Linked.Farm? 

Linked.farm is een coöperatief platform dat lokale korte keten initiatieven wil helpen economisch haalbaar te worden. We willen het voedselsysteem structureel veranderen om het eerlijker, gezonder en transparanter te maken.

Boeren staan centraal in het systeem en zijn mede-coöperant van het platform. Zo kunnen de boeren rechtstreeks aan hun klanten verkopen en worden bepaalde lasten, zoals de boekhouding en logistiek, bij hen weggenomen. 
Als burger weet je exact waar je voeding vandaan komt, hoeveel kilometers er zijn afgelegd, wat de ecologische voetafdruk is, maar ook hoeveel de boer of producent eraan verdiend heeft.
 

Attributie

Dit is een portret van Linked.Farm, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders.