Helden op het veld

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
" "
Inleiding

De eerste gegevens die gevonden werden over de boerderij De Kijfelaar dateren uit de 16de eeuw. De huidige boer, Bavo Verwimp, is de vierde generatie van dezelfde familie op de boerderij. Hij nam het bedrijf over in 2008. In deze Bioboerderij wordt voedsel (h)eerlijk geproduceerd. Er zijn zowel dieren als akkergewassen en groenten. Op die manier worden op de boerderij heel wat kringlopen gesloten. Bovendien is er een ruim aanbod aan producten. 

Vierde generatie boeren

Op een gegeven moment werd gekozen voor een evolutie naar een meer milieuvriendelijke productie. Er werd gestart met biologische landbouw. Maar ook de manier van verkopen veranderde. Er wordt haast nog uitsluitend rechtstreeks aan de consument of aan andere boeren verkocht. De boerderij en gronden worden gepacht en momenteel is het bedrijf een éénmanszaak. Het is echter Bavo’s ambitie om te evolueren naar een vorm van coöperatief ondernemen, waarbij verschillende mensen betrokken worden die ‘het verhaal’ mee dragen.

"De runderen en kippen zijn belangrijk voor het sluiten van kringlopen."

De oppervlakte van de Kijfelaar is zo’n 30 ha. Deze wordt ingezet voor de dieren en voor de teelt van granen, grassen, aardappelen en groenten. Momenteel hebben ze ongeveer 1,5 ha groenten, waarop zo’n 60 à 70 soorten worden geteeld, op het ritme van de seizoenen. Een beperkt deel groeit in tunnelserres zodat er ook in de lente en herfst een aanbod van verse groenten is. Het is de ambitie om op termijn meer serres te plaatsen. Het bedrijf telt ook een 35-tal runderen van het ras Blonde d’Acquitaine en een 50-tal kippen. Zij zijn belangrijk voor het sluiten van kringlopen, waardoor de gronden optimaal benut worden voor de productie van voedsel. Bovendien is het voordeel van dergelijk gemengd bedrijf, waarbij veel verschillende soorten worden geteeld, dat er gemakkelijker kan geanticipeerd worden op het landbouwbeleid dat snel verandert.

 

Nieuwe parochiale ruimte

Sociale verbanden zijn een grote meerwaarde en noodzaak voor een bedrijf als De Kijfelaar. Om in te zetten op korte keten is er een hoevewinkel en worden bestellingen geleverd op een aantal afhaalpunten. Ook worden regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd om contacten met klanten te bevorderen. Ook zorgvragers, stagiairs, scholen e.d. vinden hun weg naar het bedrijf. Het is zelfs Bavo’s ambitie om de locatie verder te laten uitgroeien tot een plek van komen en gaan, een soort ‘nieuwe parochiale ruimte’. Naast contacten en samenwerking binnen de boerderij wordt er ook regelmatig overleg georganiseerd met andere biologische veehouders en tuinders.

"Bavo vindt het contact met de consument belangrijk omdat hij zo kan getuigen over zijn bedrijf. "

Voedselteams betekent ongeveer 25% van de afzet voor het bedrijf. Bavo vindt het contact met de consument belangrijk omdat hij zo kan getuigen over zijn bedrijf en vak en op die manier mensen kan motiveren in hun engagement. Belangrijk daarbij is dat de klanten weten dat er bewust gekozen wordt voor bio en voor een gemengd bedrijf.

Attributie

Dit portret is afkomstig van Voedselteams, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders.