GoNaturePositive! Project gelanceerd

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
GoNaturePositive! partners

Vorige week lanceerden twintig partners uit veertien landen het Europese Horizon2020 project, GoNaturePositive! Onderzoekers, milieuverenigingen en bedrijven bundelen de krachten om het potentieel van mogelijke samenwerkingen met de natuur te verkennen en bekend te maken. Het onderzoek wordt geleid door het Ierse Trinity College Dublin en Voedsel Anders is een van de partners. Agro-ecologische landbouwbedrijven vormen immers hét voorbeeld bij uitstek waar natuur en economische bedrijvigheid hand in hand gaan.

Natuurpositieve bedrijven zijn bedrijven die samenwerken met de natuur. Werken aan de kwaliteit van de bodem stimuleert de bodembiodiversiteit, die op zijn beurt zorgt voor robuuste gewassen. Agro-ecologische boeren zetten in functionele biodiversiteit, zodat de gewassen dank zij natuurlijke vijanden beschermd worden tegen ziekten en plagen. Pesticiden zijn dan overbodig en zelfs uit den boze want net schadelijk voor die natuurlijke vijanden.

Dankzij een aangepast bemestingsschema met compost en andere organische meststoffen gaan bij een agro-ecologisch beheer veel minder nutriënten verloren. Dat is goed voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en dus ook voor de natuur.

De mogelijkheden in de landbouw zijn legio, maar ook andere bedrijfssectoren kunnen natuurpositief zijn. Het GoNaturePositive! Project is in de eerste plaats een wetenschappelijk onderzoeksproject. Maar de sterkte van het project bestaat er in dat onderzoekers samenwerken met mensen uit de praktijk.

Daarom zijn ook vijf zogenaamde “piloten” bij het project betrokken. Piloten zijn organisaties die praktijkervaring hebben in vijf economische sectoren: (agro-ecologische) landbouw, (regeneratieve) mari- en aquacultuur, (groene) bouwondernemingen (aanleg groendaken), (koolstofneutrale) bosbouw en (duurzaam) toerisme.

Onze ambitie is groot: we willen een verschuiving realiseren in het economisch denken en handelen en de nieuwe kansen die een natuurpositieve economie biedt, optimaal benutten.

"Het lijdt geen enkele twijfel dat het herstel van de natuur enorme economische kansen biedt”, stelde Siobhan McQuaid, coördinator van GoNaturePositive! Project, bij de lancering. “Maar hoe we een natuurpositieve economie precies moeten definiëren en aanpakken is minder duidelijk. Wat betekent een natuurpositieve economie in de praktijk voor bedrijven en boeren? Onze ambitie is groot: we willen een verschuiving realiseren in het economisch denken en handelen en de nieuwe kansen die een natuurpositieve economie biedt, optimaal benutten."

Naast Voedsel Anders is ook INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) projectpartner.  

Voor Voedsel Anders is Esmeralda Borgo (esmeralda.borgo@voedsel-anders.be) projectcoördinator van het GoNaturePlus! Project.