Een grondeigenaar met een hart voor bio

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Een_grondeigenaar
Inleiding

In België kan je als grondeigenaar niet vragen aan de boer die je grond bewerkt om agro-ecologisch of biologisch te werk te gaan. Wil je toch je grond het liefst toevertrouwen aan een bioboer, dan moet je creatief zijn. Zo ook Geneviève: ze erfde grond van haar familie en trachtte telkens wanneer een pachtcontract afliep, een biologische boer te strikken voor haar grond. Haar meest recente wapenfeit? Ze schonk haar biologische grond aan De Landgenoten!

De droom van Geneviève

Geneviève erfde verschillende stukken landbouwgrond van haar familie. Ooit overwoog ze om zelf de grond te bewerken. Ze klopte aan bij de belangrijkste boerenorganisatie en vroeg naar een opleiding biolandbouw. Geneviève was haar tijd ver vooruit: ze werd wandelen gestuurd en kon nergens terecht.
'Ik ben al meer dan 40 jaar zeer geïnteresseerd in biolandbouw en ik wil dat graag stimuleren. Telkens wanneer er land vrijkwam van boeren die geen kinderen hadden of stopten, heb ik altijd geprobeerd het land aan bioboeren te geven. Het zijn die stukken land die ik aan De Landgenoten geef, want die grond is reeds bio.'

'De gronden zijn bewerkt door twee bioboeren. Een is Ruth van Bloom die bloemen teelt. Ze is een jaar of drie geleden begonnen en dat begint goed te lukken. De andere is Renaat van ’t Reigershof. Hij is een geitenboer die geitenmelk verwerkt tot kaas, ijs, yoghurt. Zijn bedrijf ligt in De Haan, maar hij teelt hier het wintervoer voor zijn geiten.'

'Mijn grote wens is dat eigenaren die grond in eigendom hebben en geen erfgenamen hebben, erover nadenken om hun gronden een biologische bestemming te geven. En een stichting vinden die dat echt kan garanderen. Zoals De Landgenoten.'

'Ik heb veel plezier in de contacten met de twee bioboeren. Ik volg van dichtbij wat ze doen. Het feit dat de grond nu aan De Landgenoten toebehoort is een zekerheid dat ze die gronden hun hele carrière lang zullen mogen blijven pachten. En de grond zal altijd bio blijven want bio is een voorwaarde voor De Landgenoten.'

'De prijs van landbouwgrond in Vlaanderen, en meer bepaald in West-Vlaanderen, is zeer zeer duur geworden. Dat betekent dat de boeren dat nooit zelf kunnen kopen. Alleen investeerders kunnen het kopen voor speculatie. En dat wil ik niet.'

'Mijn grote wens is dat eigenaren die grond in eigendom hebben en geen erfgenamen hebben, erover nadenken om hun gronden een biologische bestemming te geven. En een stichting vinden die dat echt kan garanderen. Zoals De Landgenoten.'
 

Geneviève vertelt zelf over haar motivatie in dit filmpje:


crowdfunding

De buit is nog niet helemaal binnen: momenteel voert De Landgenoten een crowdfundingcampagne om de schenkingsrechten voor de gronden te financieren. Tijdens de komende weken geeft De Landgenoten samen met bioboeren Ruth en Renaat alle gulle schenkers een cadeautje. Meer info op www.delandgenoten.be/schenkeenbloemetje

Attributie

Dit portret is afkomstig van De Landgenoten. De Landgenoten koopt landbouwgrond dankzij de investeringen van vele burgers en verhuurt die grond aan bioboeren met loopbaanlange contracten.
De Landgenoten moet bijna 35.000 euro schenkingsrechten betalen op deze gronden. Elke gift is van harte welkom.