Beleidsstandpunten

Inhoud

Ook op beleidsvlak beweegt er heel wat, zowel in Vlaanderen als in de rest van Europa. De beleidsmedewerkers van onze lidorganisaties werken samen om beleidsaanbevelingen op te maken. 

Hoofdinhoud

BEZwaarschrift in het openbaar onderzoek rond de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

De ambitie zit goed, maar de voorgestelde aanpak van het stikstofprobleem in Vlaanderen zit op het verkeerde spoor. In ons bezwaarschrift onderbouwen we waarom de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) te weinig garanties biedt voor een stikstofarme toekomst en rechtszekerheid voor de landbouwer.

Afbeelding

BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR EEN BETERE TOEGANG TOT GROND

Er bestaan vandaag in Vlaanderen geen of zeer weinig instrumenten en wetgeving om landbouwgrond voor landbouw te vrijwaren en de toegang ervan voor boer·inn·en te verzekeren. Het huidige wetgevend kader met betrekking tot grond kan zelfs anti-landbouw genoemd worden. Wij vragen dan ook met aandrang dat een doeltreffend grondbeleid een prioritair aandachtspunt wordt. Lees hier de aanbevelingen van onze leden FIAN en De Landgenoten.

Afbeelding

Beleidsaanbevelingen voor HET Ontwerp Strategisch Plan voor het Vlaamse Glb- maart 2022

Op 1 januari 2023 gaat een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in voege. Elke lidstaat heeft als taak om een eigen GLB strategisch plan op te maken. In Vlaanderen liep het openbaar onderzoek hiervoor tot 14 maart. Voedsel Anders bundelde haar bezwaren: lees de samenvatting of ontdek ons volledig dossier: beleidsaanbevelingen.

Afbeelding


Beleidsaanbevelingen voor HET EUROPEES LANDBOUWBELEID (glb)  - februari 2021

Het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) geeft de Europese lidstaten meer vrijheid om in haar strategische plannen eigen klemtonen te leggen. Voedsel Anders vraagt het Vlaamse beleid om boeren die inzetten op agro-ecologische praktijken de erkenning en (financiële) steun te geven die ze verdienen. Lees onze beleidsaanbevelingen.

Afbeelding

Sluit je aan!