Actie 'Natuur is een zaak van ons allemaal'

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
actie natuurherstelwet
Inleiding

Voedsel Anders nam deel aan de actie bij Vlaamse ministers Demir, Brouns en Rutten ‘Natuur is een zaak van ons allemaal’. Zo vervoegden we een brede coalitie van organisaties die het belang van de natuurherstelwet sterk onderschrijven. Meer dan 60 middenveldorganisaties bundelen de krachten in dit dossier en vragen via een open brief aan de Vlaamse regering om hun strategische positie te gebruiken en te zorgen voor een meerderheid bij de stemming over de natuurherstelwet in de Raad van de Europese Unie.

Onze natuur is dringend toe aan herstel. Als we een toekomst voor onze landbouw willen en gezonde voeding en mensen willen, dan speelt de natuurherstelwet een cruciale rol. Deze wet biedt namelijk een grote hefboom voor het natuurbeleid in de diverse Europese lidstaten. Op het moment dat we steeds meer alarmerende berichten horen over het uitsterven van soorten en het instorten van ecosystemen moet de overheid een stevige en onderbouwde keuze maken vanuit het algemeen belang en voor de toekomstige generaties. Op die manier krijgt de natuur opnieuw de plaats die ze verdient.

"We hebben een sterke natuur nodig voor onze gezondheid." - An Morissens (CM)

De Christelijke Mutualiteit (CM) legde de nadruk op het belang van een sterke natuur voor onze gezondheid: uit cijfers van de Wereldgezondheidsoganisatie (WHO) lezen we dat een slechte milieukwaliteit bijdraagt aan 1 op 8 sterfgevallen, of 630.000 doden per jaar in de Europese Unie. Beweging.net beklemtoonde dat de politiek moet durven om keuzes te maken vanuit het algemeen belang van haar burgers. Voedsel Anders wijst erop dat het telen van gezonde, robuuste gewassen alleen mogelijk is met een veerkrachtige bodem en natuur. Het spreekt voor zich dat we die veerkracht nodig hebben in een toekomstgericht voedselsysteem.

 

Actie Natuurherstelwet
© Tim Dirven

 

We roepen alle verantwoordelijke beleidsmakers met klem op om hun tegenkantingen aan de kant te zetten en met het algemeen belang voor ogen de natuurherstelwet over de streep te trekken. De Belgische positie is cruciaal in dit dossier en kan het verschil maken bij de stemming in de Europese Ministerraad op 17 juni.

Uit het gesprek met de kabinetsmedewerkers van Minister Brouns blijkt dat ze bij hun standpunt blijven en de natuurwet geen steun zullen verlenen, ondanks onze vraag gedragen door een bijzonder brede coalitie. Het kabinet van Minister Demir bleef gesloten: we kregen geen kans om in gesprek te gaan rond dit zeer belangrijke thema voor de toekomst van de planeet en van de mens. Met Minister Rutten onderhandelen we verder over een gesprek. Als middenveldorganisaties, die opkomen voor het belang van zoveel (kwetsbare) mensen, blijven we aandringen op dialoog.

Lees hier de krantenadvertentie over 'Natuur is een zaak van ons allemaal' of lees de open brief.