BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR EEN BETERE TOEGANG TOT GROND

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Beleidsaanbevelingen voor een betere toegang tot grond
Inleiding

Er bestaan vandaag in Vlaanderen geen of zeer weinig instrumenten en wetgeving om landbouwgrond voor landbouw te vrijwaren en de toegang ervan voor boer·inn·en te verzekeren. Het huidige wetgevend kader met betrekking tot grond kan zelfs anti-landbouw genoemd worden. Wij vragen dan ook met aandrang dat een doeltreffend grondbeleid een prioritair aandachtspunt wordt.

Boer.inn.en hebben nood aan steun en beleid om te kunnen overschakelen op een ecologisch en sociaal verantwoord landbouwmodel. Grond speelt hierin een cruciale rol. Er bestaat in Vlaanderen te weinig wetgeving om landbouwgrond voor landbouw te vrijwaren en de toegang ervan voor boer·inn·en te verzekeren.

In deze nota analyseren FIAN Belgium en De Landgenoten, beide lidorganisaties van Voedsel Anders, de verschillende knelpunten met betrekking tot landbouwgrond in Vlaanderen en bieden ze, met dank aan de inbreng van diverse experts, beleidsaanbevelingen om de noodzakelijke transitie in gang te zetten. Ze analyseert waar het schoentje knelt en waar mogelijke oplossingen schuilen. De nota biedt een duidelijke visie op de productie van lokale en gezonde voeding en instrumenten om deze doelstellingen te bereiken.

Lees hier de beleidsaanbevelingen.