Ourobouros: boeren op het ritme van de natuur

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Ourobouros
Inleiding

Welkom op Ourobouros, een kleinschalig maar breedgedragen biobedrijf in het prachtige landschap van Dikkele, Oost-Vlaanderen. Karel Houdmont startte met het tuinbouwbedrijf in 2004, waarna zijn vrouw Sofie De Valck hem vervoegde en het bedrijf in 2015 uitgroeide tot een land- en tuinbouwcoöperatie. Een keuze ingegeven door de missie boeren en betrokkenen te verenigen en door Karels sterke vertrouwen in mede-eigenaarschap. We spreken met Karel, die aangeeft dat zijn geluk ligt in zijn veld, in de bodem die hij bewerkt en de planten die hij onderhoudt. 

Planten zijn een leidraad in het leven van Karel. Hij werkte als lesgever in de plantkunde voor de opleiding herborist en bij Landwijzer. Na een korte periode in de archeobotanie aan het Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke, was hij een ook tijd aan de slag in de Nationale Plantentuin te Meise. Van kinds af aan is natuur een constante aanwezigheid in zijn leven. Zijn interesse in natuurbehoud en milieubewustzijn leidde hem tot de biodynamische landbouw. Karel: "Omdat ik al lang met natuurbehoud bezig ben, heb ik helaas de link tussen gangbare landbouw en milieuschade zelf kunnen zien. Denk maar aan bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Ik wil aan landbouw doen zonder die schade aan te richten."

Karel Houdmont van Ourobouros
Karel Houdmont van Ourobouros


Biologisch-dynamische landbouw gebruikt geen pesticiden of kunstmest, en gaat nog een stap verder dan biologische landbouw door het sluiten van kringlopen en het inzetten op vitaliteit, verbinding en samenhang tussen de verschillende onderdelen van het bedrijf. Dit wil zeggen dat alles circulair op elkaar aansluit en dat er geen afvalstromen zijn: de mest van de dieren zorgt voor een vruchtbare bodem, de planten die daaruit voortkomen voeden terug de dieren. Ourobouros zet sterk in op deze relatie tussen bodem, plant en dier. De naam van de boerderij symboliseert deze kringloop. Het verwijst naar de Griekse mythologische slang Ouroboros of ‘staarteter’. Deze slang, drager van levenskracht, eet haar eigen staart op, wat symbool staat voor het cyclische in de natuur.

Een kwestie van vertrouwen

Ourobouros verkoopt enkel via de korte keten, onder meer via directe verkoop op de boerderij, via flexibele groenteabonnementen in de streek en via de zondagsmarkt in Sint-Gillis te Brussel. Het verkochte assortiment aan fijne groenten en klein fruit is afkomstig van 5 hectare grond, verdeeld over boomgaarden en groentebedden. Karel creëert zoveel mogelijk biodiversiteit door een gevarieerd landschap te ontwikkelen met bloemrijke randen, hagen en onkruidhoekjes. Zo vormt het ecosysteem van de boerderij zich optimaal. Karel vertrouwt erop dat de natuur heel veel reguleert, als ze daartoe maar de kans krijgt.

 

"Met geduld en visie telen we groenten en fruit op een ecologische manier. Zo doen we wat veel gangbare boeren zeggen dat niet mogelijk is. Wij bewijzen dagelijks dat het wél kan." - Karel Houdmont

Biologische landbouw vergt vaak meer tijd en financiële investeringen dan traditionele landbouwmethoden. Karel gaat daarom creatief om met de beschikbare middelen en zoekt constant naar manieren om efficiënter te werken. Er zijn veel jonge boeren die biologisch starten met goede moed, maar die door de vele tegenslagen toch stoppen. “Het vraagt veel passie en idealisme om te blijven boeren”, zegt Karel. "Het is geen evidente sector, maar wel een hele mooie. Ik kan mij niet voorstellen dat ik in een andere sector zou werken met dezelfde goesting en passie. Ik ben trots op alle soorten groenten die wij boeren de mensen hebben leren kennen, en die ze nu graag eten. We zijn voor een stuk opvoeders van onze maatschappij: we brengen mensen in contact met nieuwe smaken, nieuwe gewassen, onbekende groenten."

Samen eten op de boerderij
Ourobouros is een coöperatie: het eigenaarschap van de boerderij is een breedgedeelde verantwoordelijkheid 

 

Ontdek Ourobouros op Dwars door de Boerenbuiten

Wil jij Karel graag een bezoekje brengen? Wil jij met je eigen ogen zien wat er groeit en bloeit op de biodynamische boerderij Ourobouros? Fiets en wandel dan mee met Dwars door de Boerenbuiten op zaterdag 29 april, langs Vlaamse bioboeren, tuiniers of makers van duurzame producten.

Door mee te doen ontmoet je niet alleen boeren zoals Karel, maar help je ook boeren in Afrika en Latijns-Amerika in de opbouw van een duurzame landbouw. Meer info vind je op de website van Broederlijk Delen