De Trog en Colembie: passie voor boer en bodem

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
De Trog, bakker Hendrik Durnez, Lieven Delanotte van Inagro en de biotelers van Biograno.
Inleiding

Tussen Leie en Schelde ligt Kruisem. Het is in deze regio dat Simon Colembie de liefde voor de landbouw en het landschap combineert en steeds nieuwe grenzen aftast. Een akkerbouwer met pit, die zich niet laat dicteren door de markt, maar een markt creëert en versterkt door zijn visie. Hij pioniert ook in een ketenaanpak, waar respect voor de boer voorop komt te staan. Het resultaat valt te proeven in het korenbrood van De Trog.

Al in 2018 pionierde boer (Simon) Colembie, met bio-soja voor de veggieburgers en -spreads van La Vie est Belle uit Oostkamp. Samen met Bioplanet  -die de producten verdeelt-  en de kennisinstellingen Ilvo en Inagro, zorgde Colembie zo voor de eerste bio sojaproducten van Vlaamse bodem. Met de biobakgranen voor De Trog, gaat Colembie nu nog een stap verder: niet alleen levert hij lokale producten met respect voor de omgeving, maar hij pioniert ook in de ketenaanpak, waar respect voor de boer voorop komt te staan. Het resultaat valt te proeven in het korenbrood van De Trog. 

Dat Colembie en De Trog elkaar hebben gevonden, hoeft niet te verbazen: beide delen de liefde voor hun vak en voor innovatieve, kwalitatieve producten. En die kwaliteit staat ook voorop bij BioGrano, de open coöperatieve waarin Colembie en vier andere partnerboeren uit West- en Oost-Vlaanderen zich verenigden. BioGrano werd recent, in 2020, opgericht en verenigt zowel ervaren pioniers als jonge boeren die een passie voor biologische ‘granen’ delen. Ze kiezen ervoor om enkel vruchten te telen die rechtstreeks naar menselijke voeding gaan: (pseudo)granen en peulvruchten zoals baktarwe, spelt, haver, rogge, emmer, maar ook lijnzaad, boekweit, linzen en zelfs quinoa. Deze dragen bij aan de (bio)diversiteit in en rond de velden en zijn perfect combineerbaar met bodemverrijkende groenbedekkers. Zo maken ze deel uit van een aangenaam en divers landschap waarin de consument zich herkent. 
 

tiental soorten tarwe

Anders dan op de meeste tarwevelden -waar maar 1 soort (veelal veredelde) tarwe staat-  met een grote opbrengst, zaait Colembie een gemengde tarwepopulatie met een tiental variëteiten kriskras door elkaar. Dit vernieuwende concept werd uitgewerkt door Inagro, de West-Vlaamse partner in het verhaal, met de wetenschappelijke steun van ILVO. Het resultaat is beter dan de som van de delen: betere ziektebestendigheid, verhoogde biodiversiteit, gezondere planten en dus betere grondstof voor het brood. En geen tarwe voor de zwijnen, op hun velden. Op zich ook al uniek in Vlaanderen. 
 

"Geen tarwe voor de zwijnen, op hun velden. Op zich ook al uniek in Vlaanderen."


Bewust coöperatief  

Colembie wil de prijszetting voor zijn producten niet overlaten aan de grote spelers, dan bepalen zij immers de winst voor de boer, zonder dat de producent er een hand in heeft. “Nu zit ik in een systeem van eerlijke handel: ik voel me als boer weer gewaardeerd, omdat alle deelnemers aan deze korte keten met elkaar praten met respect en vanuit dezelfde passie om een eerlijk product in de markt te zetten.”, geeft hij aan. Door de samenwerking binnen de open coöperatieve BioGrano, kunnen de leden van de coöperatieve niet alleen hun ervaring en enthousiasme delen, maar hebben ze ook een schaalvoordeel in de verwerking en het onderhandelen over de prijs. 

Die onderhandelingen gebeuren – en ook dit is uniek- met de verschillende partners, op een respectvolle en transparante manier. Niet de dagprijs of de verwerker bepalen de inkomsten, wél de ronde tafel, waar de telers (BioGrano), verwerker (Molens Nova -die instaat voor de verwerking van het graan tot meel) en biobakkerij de Trog de ketenafspraken maken. En dit, op een manier die het haalbaar en verkoopbaar maakte voor de eindklant en Bio Planet. Ook dit is pionieren. 
 

“Nu zit ik in een systeem van eerlijke handel: ik voel me als boer weer gewaardeerd, omdat alle deelnemers aan deze korte keten met elkaar praten met respect en vanuit dezelfde passie om een eerlijk product in de markt te zetten.”

 

Duurzame topper

Niet alleen de keuze voor de gemengde tarwepopulatie en de lokale samenwerking tussen boer en bakkerij maken het project duurzaam. Bio bakkerij De Trog is bovendien als enige broodbakkerij in België CO2 neutraal gecertifieerd. Biologisch telen past voor De Trog helemaal binnen de bedrijfsfilosofie, en wordt samengevat in vier principes: ecologie, gezondheid, zorg en billijkheid. Die principes vormen samen een visie op een voedselproductie waar de ganse keten kan achter staan, waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid hand in hand gaan.

Attributie

Dit portret is afkomstig van West-Vlaamse Milieufederatie, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders. Ontdek alles over hen op www.westvlaamsemilieufederatie.be