De korte keten, langer dan je denkt?

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Roma Talks Oxfam
Inleiding

We consumeren steeds bewuster en de aandacht voor de korte keten groeit, maar wat betekent dit precies? Wat met producten die we niet zelf kunnen telen zoals koffie of cacao? Primeert de afstand, een eerlijke prijs voor de boer of het ecologische? En blijft korte keten een niche-economie of is het toch het model van de toekomst? 

Principes van de korte keten

Met de Week van de Korte Keten voor de deur, zoomen we graag dieper in op het begrip korte keten. Een belangrijk aspect van de korte keten is de betrokkenheid van de consument. Er is een rechtstreekse relatie tussen de consument en de producent, vaak vertaald in direct contact of in heldere productinformatie van de boer(in) of coöperatie tot de burger. Dat betekent dat je als boer wordt geappelleerd om ‘goede’ producten te leveren en dat je als klant respect leert opbrengen voor het werk van de boer. Korte keten wijst op geen of een beperkt aantal tussenschakels: voeding legt een zo kort mogelijk traject af tot bij de gebruiker. Een derde zeer belangrijk principe is de zeggenschap en autonomie van de boer(in) bij de prijszetting. De boer of producent bepaalt (mee) de prijs, evenals de productiemethode en het aanbod. 
 

Lokaal of globaal?

Korte keten associëren we meestal met plaatselijk geteelde  producten die ook lokaal verkocht worden. Het lokale karakter van korte keten zorgt voor ondersteuning van de plaatselijke economie. Is dit werkelijk een essentiële voorwaarde? Oxfam België toont dat je de principes van de korte keten ook kan toepassen op producten van boeren en boerinnen uit het globale zuiden. Koffie, chocolade, bananen enz. worden geteeld door coöperaties die zonder - of met beperkte - tussenschakels verkocht worden bij ons. Precies over de relatie tussen lokale producten, faire prijzen en verantwoorde landbouw vond afgelopen maand een boeiend gesprek plaats tussen boer, ondernemer en Oxfam. Daaruit bleek vooral het belang om het hele voedsel- en landbouwsysteem duurzaam en rechtvaardig te maken. Hier bij ons, maar ook in het Zuiden. 
 

Herbekijk dit gesprek:

 

 

Korte keten en agro-ecologie? 

Voor Oxfam is het essentieel dat lokale boeren, hier en in het globale zuiden, mee beslissen over de prijs en hun producten kunnen aanbieden via een transparante keten. Tom Ysewijn: De Korte Keten gaat misschien wel over afstand maar meer nog over hoe je producten tot stand komen. En hoe je kan vermijden dat opkopers, handelaars, verwerkers en retailers misbruik maken van hun macht om boeren of producenten uit te buiten. En hoe je ervoor kan zorgen dat de productie niet ten koste gaat van natuur en milieu. De producenten van Mungaano in Congo telen koffie op agro-ecologische manier. En hun -eerlijke- handelsrelatie met Oxfam garandeert hen een rechtvaardige prijs. 

In dit korte filmpje zie je hoe dat in zijn werk gaat: 

 

Voedsel Anders hecht veel waarde aan dit rechtstreeks contact tussen boer(in) en burger, als één van de pijlers van een agro-ecologische voedselproductie dichtbij de consument. Het is belangrijk dat korte keten-initiatieven zich engageren om te werken binnen een agro-ecologisch kader. Zo krijg je een landbouw die uitgaat van de draagkracht van de aarde, respect heeft voor het  werk van de boer,  hem/haar eerlijk vergoedt en de consument kennis laat maken met de herkomst van ons voedsel. Dit soort landbouw heeft heel wat troeven om de vele maatschappelijke uitdagingen oa rond biodiversiteit klimaat, verdroging,... mee op te lossen.