BV's pleiten voor duurzame landbouw

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Bv's pleiten voor duurzame landbouw
Inleiding

Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt. 

Liefst 42% van alle EU-middelen gaat naar landbouw. Een Belg draagt dus gemiddeld 140 euro per jaar bij aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid of GLB. Het is dan ook een terechte zorg om deze publieke middelen zo efficiënt mogelijk in te vullen en daarbij zo goed mogelijk rekening te houden met de maatschappelijke bezorgdheden.

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? 

Begin 2017 deed Europa een bevraging bij burgers over de toekomst van het landbouwbeleid. We voerden toen een publiekscampagne waarbij een heel aantal BV's zich lieten horen voor duurzame landbouw. 

Liefst 42% van alle EU-middelen gaat naar landbouw. Een Belg draagt dus gemiddeld 140 euro per jaar bij aan het GLB.

Afbeelding
Alice_Reys

 

Afbeelding
Wim_opbrouck

Wat is GLB?

Landbouw is voor Europa van oudsher een zeer belangrijk thema. Na de Tweede Wereldoorlog waren er problemen ontstaan met de voedselvoorziening in Europa. In 1962 deed het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of GLB zijn intrede. Dit beleidsinstrument diende om de Europese landbouwproductie op te krikken en voedsel te voorzien tegen betaalbare prijzen.

Om dit te garanderen, kregen de landbouwers prijs- en afzetgaranties voor een reeks basislandbouwproducten (granen, suiker, melk, rundsvlees). Dat beleid leidde echter tot een te hoge productie, die bovendien gepaard ging met een stijgend verbruik van pesticiden en kunstmeststoffen. Dat had heel wat negatieve gevolgen voor het milieu.  

Intussen is het GLB al vaak bijgestuurd, werden de prijsgaranties afgebouwd en geleidelijk aan vervangen door inkomenssteun voor de boeren. Intussen zijn er ook voorwaarden ingebouwd op vlak van duurzaamheid, milieubescherming en dierenwelzijn.
 

Landbouw Anders

De organisaties van Voedsel Anders pleiten voor een Europees landbouwbeleid dat vooral kiest voor een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt. 

We zijn niet de enigen die voor deze vorm van landbouw kiezen. Ook verschillende bekende personen spreken zich graag uit voor een andere soort landbouw: Alice Reys en Wim Opbrouck laten hun stem horen.