Agro-ecologie verdient een plek aan de onderhandelingstafel

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Boerenprotest 2024
Inleiding

Het boerenprotest van vorige week (1 februari) heeft opnieuw aangetoond dat het huidige landbouwmodel op zijn grenzen stuit. Als agro-ecologische beweging, die landbouw en milieu met elkaar verzoent, meent Voedsel Anders dat boeren niet gebaat zijn met symptoombestrijding maar nood hebben aan een robuust en toekomstgericht landbouwbeleid. Ook minister Brouns gaf al aan dat landbouwers die de stap zetten naar bijvoorbeeld agro-ecologie de nodige steun verdienen. Dit vraagt om een debat ten gronde.

Door het protest van de landbouwsector komt de noodzakelijke aanpassing van het landbouwbeleid in een stroomversnelling. Beleidsmakers moeten dit momentum aangrijpen om te werken aan een beleid dat boeren zekerheid geeft op de lange termijn. Als er overleg komt tussen de bevoegde ministers en de landbouwsector, verdient ook Voedsel Anders haar plek aan de onderhandelingstafel. De expertise van de agro-ecologische beweging die Voedsel Anders vertegenwoordigt, is cruciaal om te zoeken naar natuurinclusieve oplossingen die de boer en boerin perspectief geeft. 

Een landbouw gestoeld op agro-ecologische principes pakt problemen zoals stikstofuitstoot bij de wortel aan

Eerder erkende minister Jo Brouns tijdens een bezoek aan het agro-ecologische bedrijf De Zonnekouter het belang van agro-ecologie in de transitie waar de landbouw voor staat: De landbouw in Vlaanderen staat aan de vooravond van een van de grootste transities ooit. We kennen de uitdagingen van vandaag en daarom is het belangrijk dat we de landbouwers niet loslaten. We moeten ze om de arm nemen en ondersteunen, zeker ook zij die de stap willen zetten naar bijvoorbeeld agro-ecologie.”

Agro-ecologische landbouwers tonen nu al dat landbouw en milieu perfect verzoenbaar zijn, maar er is meer financiële steun en passend beleid nodig om de agro-ecologische transitie waar te maken.