Voedselstrategie vraagt om actieplan

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
West-Vlaams roodkoeien van de familie Bulckaert te Vlamertinge
Inleiding

Op 29 november 2022 lanceerde Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns (CD&V) de Vlaamse voedselstrategie om ons voedselsysteem veerkrachtiger te maken. Zowel boerenorganisaties, voedselindustrie, wetenschap en middenveld zaten mee aan tafel en gaven concrete input om te komen tot een houvast bij de transformatie van ons voedselsysteem. We hebben nu nood aan een concreet actieplan met meetbare doelstellingen. 

Voedsel Anders was ook bij het proces van de voedselstrategie betrokken, samen met haar leden Bond Beter Leefmilieu en Rikolto. Hoe waardevol het ook is verschillende actoren te betrekken bij complexe maatschappelijke uitdagingen, we stellen toch vast dat dergelijke brede multistakeholderprocessen niet de juist aanpak zijn om te komen tot een sterk, daadkrachtig doelstellingenkader.

Volgens Voedsel Anders is het nog steeds de taak van de overheid om, op basis van het algemeen belang en wetenschappelijke onderbouwing, doelstellingen en indicatoren naar voor te schuiven. Waar is de Vlaamse vertaling van de Europese Farm-2-Fork-doelstellingen die een brongerichte aanpak centraal stellen, doelstellingen zoals de vermindering van externe inputs zoals pesticiden of kunstmeststof, een stevige vermindering van antibiotica en een forse verhoging van het biologisch landbouwareaal?

Dat de hindernissen die systeemverandering in ons landbouw- en voedselsysteem beletten niet benoemd worden, vinden we een grote tekortkoming. Ook het knellend probleem dat ons huidige voedselpatroon en de ongelijke machtsverhoudingen in de voedselketen veroorzaakt in het globale zuiden krijgt niet de nodige aandacht.

Lees in de brief aan de minister onze zes fundamentele bemerkingen bij het strategisch plan Go4Food.