Stop met de ontmanteling van de vergroeningsmaatregelen uit het GLB

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Open veld
Inleiding

Europa staat op punt om belangrijke voorwaarden om Europese landbouwsubsidies te krijgen, af te zwakken of ze te vervangen door vrijwillige maatregelen. In een brief aan de Europese Commissie vragen 61 Europese coalities en maatschappelijke organisaties, waaronder Voedsel Anders, om daarbij niet overhaast te werk te gaan.

Landbouwers moeten momenteel voldoen aan een aantal milieuvoorwaarden (de eco-conditionaliteit) om Europese landbouwsubsidies te verkrijgen. Die voorwaarden komen voort uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat, na een lang en moeizaam proces, in 2023 in voege trad.

Sommige van die voorwaarden zijn belangrijk om de achteruitgang van de bodemkwaliteit een halt toe te roepen, zoals een minimale gewasrotatie en bodembedekking. Net die maatregelen komen nu onder druk te staan. Ook de vereiste met betrekking tot het behoud van permanent grasland zou mogelijk afgezwakt worden. Eventueel zouden sommige van deze voorwaarden vervangen worden door vrijwillige eco-regelingen.

Eerder was ook al een tijdelijke afwijking afgekondigd voor de verplichting om minstens 4% van het bouwland aan biodiversiteit te besteden.

Indien al deze voorwaarden teruggeschroefd of geschrapt worden, dan zou dit nieuwe GLB nog slechter scoren op vlak van vergroening dan de vorige. Daarvan had de Europese Rekenkamer al gezegd dat die ondermaats was om de achteruitgang van de biodiversiteit in het landbouwgebied een halt toe te roepen.

De coalitie heeft begrip voor de problemen waar boeren mee geconfronteerd worden. Goedkope import, oneerlijke vrijhandelsovereenkomsten en het onevenwicht in de agrovoedingsketen zetten boeren enorm onder druk. Milieu en natuur dreigen echter de “zondebok” te worden. De echte problemen worden daar echter niet mee aangepakt.

Meer info en de volledige brief vind je hier.