Houd nieuw ggo-voedsel strikt gereguleerd en geëtiketteerd!

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Rawpixel
Inleiding

Grote agrochemische en zaadbedrijven willen nieuwe genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op de markt brengen, zonder etikettering en zonder controle op de effecten op onze gezondheid en milieu. Zo kan er genetisch gemodificeerd voedsel op onze akkers en borden terechtkomen zonder dat wij ervan weten. Teken de petitie van Voedsel Anders en Velt en steun onze vraag om nieuw ggo-voedsel onder strikte regels te houden.

Bedrijven die ggo's maken lobbyen al jarenlang bij de Europese Commissie om nieuwe ggo’s uit te sluiten van de Europese regelgeving en verschuilen zich achter ongefundeerde uitspraken over de schijnbare voordelen van deze ggo’s, zoals duurzaamheid, verminderd pesticidengebruik en klimaatadapatie. Deze bedrijven bezitten de patenten die hun ggo’s en vooral ggo-zaden beschermen, en hun echte motivatie is dan ook de royalties te blijven ontvangen. Een dergelijke macht van de zadenindustrie zou niet alleen een ernstige bedreiging vormen voor de autonomie van landbouwers op gebied van zaden, maar ook voor de biodiversiteit in de landbouw als geheel. Daarom sluiten Velt en Voedsel Anders zich aan bij de Europese coalitie van organisaties die zich tegen de versoepeling kanten en delen wij de petitie.

Hoofdinhoud

Nu is de Europese Commissie van plan om nieuwe ggo's uit te sluiten van de bestaande EU-wetgeving. Volgens de huidige regels zijn oude en nieuwe ggo's onderworpen aan een Europese beoordeling. Die beoordeling staat garant voor  een risicobeoordeling voor de menselijke gezondheid en het milieu, transparantie voor producenten en landbouwers en duidelijke etikettering voor de consument. Door nieuwe ggo's uit te sluiten zouden landbouwers, voedselproducenten, detailhandelaars en burgers geen ggo-vrije keuzes kunnen maken. Wij hebben het recht om te beslissen wat we eten en wat we op onze akkers telen!

Nieuwe ggo's zijn ggo's en moeten streng beoordeeld worden op hun veiligheid, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel

Nieuwe ggo's zijn ggo's en moeten streng beoordeeld worden op hun veiligheid. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de risico's van nieuwe GGO's voor het milieu, de biodiversiteit en de gezondheid, naar hun sociaal-economische gevolgen voor boeren en het voedselsysteem en naar de ontwikkeling van detectiemethoden. Daarnaast moeten ze herkenbaar geëtiketteerd blijven.

Onze regeringen moeten echte oplossingen voor een duurzame en klimaatbestendige landbouw promoten en ondersteunen, oplossingen zoals agro-ecologische praktijken en biologische landbouw. Daarenboven moeten zij ook de vrijheid van zaadveredelaars beschermen om te kunnen werken zonder beperkingen door de verstrekkende impact van gepatenteerde ggo-zaden.

Onze voornaamste eis: de bevoegde ministers van alle regeringen (Zakia Khattabi, Frank Vandenbroucke, David Clarinval, Alain Maron, Willy Borsus, Céline Tellier, Christie Morreale, Hilde Crevits, Zuhal Demir en Jo Brouns) moeten een krachtig standpunt innemen tegen alle pogingen om nieuwe ggo's uit te sluiten van de bestaande EU ggo-wetgeving. We eisen verplichte veiligheidscontroles en etikettering voor alle ggo's. Dat is noodzakelijk om de veiligheid van ons voedsel te garanderen en de natuur, het milieu en onze keuzevrijheid te beschermen.

We informeren jullie graag zo volledig mogelijk. Lees hier de volledige argumentatie van Velt en de Europese coalitie van organisaties tegen de voorstellen van de Europese Commissie inzake nieuwe GGO-technieken.

 


Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje of bezoek velt.nu/ggo.