Europees Parlement maakt historische vergissing in ggo-dossier

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
My Food My Choice
Inleiding

Met 307 stemmen voor en 263 tegen, stemde een meerderheid van de leden van het Europees Parlement vandaag voor het schrappen van veiligheidscontroles en aansprakelijkheidsprocedures voor nieuwe ggo's. Hiermee maken ze het mogelijk om ongeteste genetisch gemodificeerde gewassen toe te laten op de Europese velden. Europarlementariërs bemoeilijken zo de weg naar een duurzame landbouw.

Het Europees Parlement keurde een wetsvoorstel goed dat bedrijven toestaat om nieuwe GGO's op de markt te brengen zonder enige vorm van veiligheidscontrole op de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Bovendien zullen de boeren aansprakelijk zijn als er schade optreedt. Niet de bedrijven die de nieuwe ggo’s op de markt brengen.

Dankzij een sterke campagne van burgers, boeren en milieuorganisaties zullen nieuwe en oude ggo’s gelabeld en traceerbaar moeten blijven

Dankzij een sterke campagne van burgers, boeren en milieuorganisaties zullen nieuwe en oude ggo’s wel gelabeld en traceerbaar moeten blijven. Er werd een vrijwaringsclausule goedgekeurd die het mogelijk maakt een ggo alsnog in te trekken als er na de invoering veiligheidsproblemen opduiken.


Het Europees Parlement nam ook een amendement aan over het beperken van de patenteerbaarheid van nieuwe ggo’s. Het argument is echter juridisch wankel. Het vraagt een wijziging van het Europese Octrooiverdrag, wat geen EU-verdrag is.

De algemene stemming met 307 leden voor en 263 leden tegen, wijst op grote verdeeldheid. “Mogelijk beseffen ook steeds meer Europarlementariërs dat GGO’s geen soelaas zullen brengen voor de boeren, noch voor het klimaat”, zegt Sara Van Dyck van Bioforum hierover.

De agro-ecologische beweging benadrukt dat duurzame en biologische landbouw onvoldoende erkend worden als oplossingen voor de huidige impasse waarin veel landbouwbedrijven zich bevinden. Het is een fabel om te denken dat nieuwe ggo’s robuuste planten opleveren. Daarvoor zijn regeneratieve processen nodig die inzetten op een gezonde bodem en veerkrachtige planten en die respect hebben voor de complexe samenwerking tussen beide.

Ministers Clarinval en De Croo richten zich voornamelijk op de belangenbehartiging van een handvol bedrijfsgiganten, waaronder Bayer, Corteva en Syngenta


Er zijn nog tal van beslissingen waarop we kunnen wegen voordat deze wet werkelijkheid wordt. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (ook wel 'Coreper', klik hier voor meer info), de bespreking van de Europese Raad over de wettekst moet voorbereiden, is het niet eens geworden over de inhoud. Daardoor heeft ook de Europese Raad geen standpunt kunnen innemen en zijn de Trilogen (het overleg tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad) uitgesteld. 

Minister van Landbouw David Clarinval en premier Alexander De Croo zullen een nieuwe koers moeten varen. Totnogtoe richtten ze zich voornamelijk op de belangenbehartiging van een handvol bedrijfsgiganten, waaronder Bayer, Corteva en Syngenta. We vragen minister Clarinval om te stoppen met het haasten naar een overeenkomst over ggo's om deze nog rond te krijgen voor de verkiezingen. Deze ggo's kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor boeren, consumenten en ecosystemen.

Ingrid Pauwels van Voedsel Anders besluit: “Het Belgisch voorzitterschap heeft nu de kans om echt te luisteren naar de bezorgdheden van boeren en consumenten over patenten en veiligheidsrisicio’s en respect te tonen voor hun recht om te kiezen wat ze telen, kopen en eten.”