Bioboer uit Diest krijgt als eerste het Levend Erfgoedhof-label

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Kurt Sannen houdt rassen die vroeger vaak voorkwamen, maar nu eerder zeldzaam zijn
Inleiding

Bioboer Kurt Sannen ontvangt als eerste professionele landbouwer het label 'Levend Erfgoedhof'. Het Steunpunt Levend Erfgoed bekroont de landbouwer voor zijn inspanningen om oude dierenrassen in stand te houden. Op zijn natuurboerderij Het Bolhuis, in Diest, midden in het natuurgebied 'Dassenaarde', houdt hij rassen die vroeger vaak voorkwamen, maar nu eerder zeldzaam zijn zoals Ardense voskopschapen, Kempense kippen en Kempense roodbontrunderen. Dit is een artikel van VILT vzw. Het oorspronkelijke artikel met bijhorende video over Kurt Sannen vind je hier.

“Al onze rassen hebben een belangrijke historische erfgoedwaarde, maar het behoud van de genetische eigenschappen is vooral cruciaal voor de toekomst”, vertelt Kurt Sannen. De biolandbouwer heeft zo’n 50 Kempense roodbontrunderen. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een oud Kempens koeienras. “Tot voor enkele decennia had elke boer in de Kempen Kempische runderen, maar nu is de soort bijna verdwenen. In Vlaanderen zijn er nog zo'n vijftiental boeren met in het totaal ongeveer een kudde van 600 dieren.”

Kempense roodbontrunderen bij Kurt Sannen
Kempense roodbontrunderen op Het Bolhuis © VILT vzw

 

Volgens Sannen hebben de runderen naast een historische erfgoedwaarde ook nog verscheidene gunstige eigenschappen die behouden moeten blijven voor de toekomst. "De Kempense roodbontrunderen hebben sterke poten. Dat is ook in de moderne veehouderij een belangrijke eigenschap, maar we zien dat die genetische kwaliteit een beetje vergeten wordt." 

"Het behoud van de genetische eigenschappen is vooral cruciaal voor de toekomst." - Kurt Sannen

De runderen op Het Bolhuis zijn dubbeldoeldieren en kunnen zowel voor melkproductie als vlees gehouden worden. “Ik ben echt verliefd op mijn Kempense roodbontkoeien. Het zijn erg rustige dieren met een fantastisch karakter en daarnaast zijn ze ook economisch interessant”, vertelt de bioboer.  

Naast runderen loopt ook een vijftigtal Ardense Voskopschapen op de weides rond de natuurboerderij. Het schapenras is robuust en is bestand tegen hitte, koude en nattigheid. Ze kunnen perfect buiten overwinteren onder de beschutting van bomen en struiken. “De dieren zijn wel wat schichtig, maar uitermate geschikt om in natuurgebieden te grazen”, besluit Sannen. 

Agro-ecologische boeren zoals Kurt Sannen bieden een maatschappelijke meerwaarde: ze zorgen voor voedselproductie en tegelijkertijd zorgen ze voor het behoud van robuuste en genetisch sterke rassen. Zo voeden ze de veerkracht van bestaande ecosystemen. Voedsel Anders pleit bij beleidsmakers om dergelijke initiatieven sterker te ondersteunen, juist vanwege hun meerwaarde voor mens, natuur en maatschappij.

Ardense Voskopschapen bij Kurt Sannen
Ardense Voskopschapen op het Bolhuis © VILT vzw

 

Dit is een artikel van VILT vzw. Het oorspronkelijke artikel en bijhorende filmpje vind je hier.