5 pijlers voor een agro-ecologisch beleid

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
5 pijlers voor een agro-ecologisch beleid
Inleiding

Omdat weinig beleidsmakers vertrouwd zijn met agro-ecologie, hebben we een nota klaar met 11 krijtlijnen om agro-ecologie om te zetten in beleid. In de komende weken staan gesprekken gepland met verschillende Vlaamse politici partijen, in de hoop hun verkiezingsprogramma’s voor 2024 te inspireren. Ontdek hier de vijf pijlers voor een agro-ecologisch beleid, een publieksvriendelijke opstap naar de 11 krijtlijnen.

De FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nationsonderschrijft dat de agro-ecologische transitie voordelig is voor boeren, burgers, de natuur, het klimaat en de maatschappij. Het houdt rekening met sociale, ecologische en economische dimensies, alle aspecten om een transformatie van het huidige voedselsysteem mogelijk te maken. 

De rijke en onderbouwde visie op de agro-ecologische transitie en de bijbehorende beleidsmaatregelen kort samenvatten is niet mogelijk, maar je vindt hier alvast 5 belangrijke pijlers: 

  • Behandel de bodem met zorg

Een levende bodem boordevol bodemorganismen is de voorwaarde voor gezonde, sterke gewassen en draagt bij tot de gezondheid van mens en dier en via zijn koolstofopslag tot het verminderen van het klimaatprobleem. 

  • Sluit kringlopen waar mogelijk op bedrijfsniveau of via lokale samenwerkingen

Zo is er een drastische vermindering van externe hulpbronnen zoals (overzees) veevoeder, pesticiden, en kunstmeststoffen. Het aantal dieren wordt afgestemd op de beschikbare hoeveelheid grond.

  • Zorg voor een volwaardig loon voor boeren, boerinnen en landarbeiders

Alleen dan heeft hij of zij de ruimte om voedsel te produceren in samenwerking met de natuur.

  • Vertrek vanuit de visie: voldoende gezond voedsel is een mensenrecht

Vertrek vanuit die visie om je voedselbeleid vorm te geven, met aandacht voor kwetsbare groepen zoals kinderen en mensen in kansarmoede of zorginstellingen. 

  • Herstel de verbinding van burgers met hun eten

Stimuleer de deelname van burgers in hoe voeding op hun bord belandt, bijvoorbeeld via lokale voedselstrategieën of nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren en burgers.

Lees hier de volledige krijtlijnennota.