Wij begrijpen de boze boeren en boerinnen

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
boerenprotest 2024
Inleiding

Voedsel Anders heeft begrip voor het huidige boerenprotest. Een gebrek aan rechtszekerheid en een eerlijk loon is nefast voor de toekomst van de landbouwer, en dat kan niet langer. Op donderdag 1 februari trekken daarom ook de agro-ecologische boeren en bij uitbreiding de hele beweging de straat op.

Samen met hun bondgenoten luiden de boeren van onder meer Boerenforum, Fugea, Mouvement d' Action Paysanne (MAP) en La Via Campesina donderdag de alarmbel tegen het economisch onrecht van het landbouwsysteem (meer info hier). Ze pleiten voor een stop van de vrijhandelsakkoorden en de oneerlijke concurrentie met het buitenland. Een helder kader en langetermijnbeleid ontbreken al decennialang. 

Dat het Europees milieubeleid als een van de boosdoeners naar voor komt tijdens de voorbije boerenprotesten, volgen we niet: ook zonder Green Deal zal de natuur haar grenzen aangeven. We pleiten ervoor om die realiteit te erkennen en oplossingen te zoeken die de problemen bij de bron aanpakken. 

BioForum, sectororganisatie van de biologische landbouw en lid van Voedsel Anders, kroop in haar pen: 

"Een groot deel van de problemen [van de landbouw vandaag] wordt veroorzaakt door een gebrek aan visie, zowel op korte als op lange termijn, over waar het met onze landbouw naartoe moet. Het huidige landbouwmodel zit duidelijk in een doodlopend straatje en biedt geen oplossingen. Sterker nog: een van de grote oorzaken van het stikstofprobleem is de import van stikstof in de vorm van kunstmest en veevoer. Een landbouw gestoeld op agro-ecologische principes pakt zulke problemen bij de wortel aan. Het lastenboek voor biologische landbouw biedt hiervoor een duidelijk kader."

"De Green Deal is niet het probleem, maar wel een gebrek aan landbouwvisie."

- BioForum

 

"BioForum vzw ziet dus duidelijk nood aan een ander landbouwmodel. De Europese Green Deal geeft daar voor een deel de handvaten voor. Die overboord gooien zoals her en der wordt geopperd zou de verkeerde keuze zijn. Alleen een landbouw- en voedingssector die klimaat- en milieuproblemen serieus neemt, heeft een toekomst. We hebben dus vooral politici nodig die duidelijk richting kiezen, en verder kijken dan een verkiezingsperiode. BioForum vzw roept de Vlaamse overheid ook expliciet op om eindelijk werk te maken van het Strategisch plan biologische landbouw dat één jaar na publicatie nog steeds dode letter blijkt." Lees hier het volledige artikel van BioForum.  

Ook bioboer en landbouweconoom Bavo Verwimp deelt een visie die wij onderschrijven. Verwimp: "Kleine boeren die in de korte keten werken en vaak ook een beetje handel drijven, hebben ook gemerkt [dat handel drijven gunstiger is dan produceren]. Zij weten ondertussen dat er evenveel wordt verdiend aan het verhandelen van een tros bananen als aan de productie van een krop sla. Maar het werk en de inspanningen die daarvoor nodig zijn, zijn van een totaal andere orde. Dat is een scheefgetrokken markt."

"We vergeten vaak hoeveel geld de agro-industrie en zeker de supermarkten verdienen aan voedsel. Zij gebruiken hun marktmacht om boeren uit te persen als een citroen." - bioboer en landbouweconoom Bavo Verwimp

 

Verwimp schrijft verder: "Om uit de spiraal te geraken van hard werken voor steeds minder loon, moeten boeren dus meer grip krijgen op die markt. Daarvoor is een sturing van die markt nodig. Dat hoeft de overheid niet altijd veel te kosten, maar het kan wel het verschil maken. Het gaat over een eerlijke verdeling van de koek. Dat is waarvoor de boeren op straat moeten komen." Klik hier voor het opiniestuk van Bavo Verwimp.