Wervel staat achter agro-ecologie

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Wervel, Jeroen Watté
Inleiding

Jeroen Watté werkt als agro-ecoloog bij Wervel vzw. Ze zien het als hun taak om landbouwers te inspireren tot agro-ecologie en zich daarbij niet te beperken tot de bioboeren.

'We moeten af van het idee dat een keuze voor meer biodiversiteit de kans op een waardig boereninkomen verkleint,'  zegt Jeroen Watté van Wervel. Als landbouwers biodiversiteit inzetten als productiefactor, verminderen ze hun afhankelijkheid van chemisch-synthetische inputs die geld kosten en schadelijk zijn voor het milieu. Zo bouwen ze aan meer autonomie en een positief toekomstbeeld: dat is net wat de landbouw nodig heeft en ook wat de maatschappij verwacht.'

Wervel pleit voor een boerenlandbouw die ecologische meerwaarde creëert. Jeroen: 'Gezond boerenverstand benut zonlicht en maakt met stevig gewortelde planten onze landbouwbodems opnieuw vruchtbaar. Zo’n landbouw is verankerd in het bodemleven, en draagt bij aan een leefbaar klimaat. Dat is het mooie aan agro-ecologie: autonomie, goed eten en ecologisch herstel kunnen samengaan.'

Jeroen Watté: 'We moeten af van het idee dat een keuze voor meer biodiversiteit de kans op een waardig boereninkomen verkleint.'

Wat doet Wervel?

Wervel is een onafhankelijke beweging voor gezonde landbouw, die in de eerste plaats evenwichtige smakelijke voeding voortbrengt en zorg draagt voor het land. We trekken met tientallen vrijwilligers in heel Vlaanderen volop de kaart van de agro-ecologische beweging. Agro-ecologie past in een voedselvoorziening die maatschappelijk eerlijk is, cultureel ingebed en ecologisch herstellend. Wervel ziet voeding als mensenrecht en pleit voor voedseldemocratie. Voedsel is meer dan koopwaar, dat houdt ook in dat boeren een eerlijk inkomen verdienen.

 

Attributie

Meer weten?

www.wervel.be