Voedselbossen als duurzaam alternatief

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Boer Bart Van Parijs op het veld
Inleiding

Twintig jaar geleden begon Bart Van Parijs als fruitteler. Met Purfruit was hij destijds een van de eersten die met biologisch kleinfruit aan de slag ging. Nu is het bedrijf zijn commerciële fruitplantage aan het omvormen tot een voedselbos, waar ze met verschillende lagen werken, en beplanten zij een terrein van 1 hectare dat puur voedselbos zal worden. Dit plan werd samen met Food Forest Institute gerealiseerd.

De diversiteit in de gewassen op de plantage was al groot: er staan walnoten, hazelaars en kastanjes tussen de verschillende soorten bessenstruiken. Doorheen de jaren merkte Bart dat bepaalde combinaties van soorten het heel goed doen en andere minder. Het werd hem zeer duidelijk in de afgelopen vijf jaar van wisselend en extreem weer dat hoe groter de variëteit aan soorten bij elkaar, hoe robuuster de plantage is. Zo bouwde Purfruit ervaring op om met een voedselbos aan de slag te gaan.

Rozenbottel uit het voedselbos
© Yuri Andries

 

Enkele jaren terug plantte het bedrijf de hoogstammen aan. Nu is de middenlaag aan de beurt en erna volgen de struiken.

"Er zal nog een tijdje overgaan voor de productie op gang komt, maar op termijn is het wel de bedoeling dat mensen hier zelf kunnen komen plukken. Tegelijk moet het een soort van belevings- en toevluchtsoord worden, waar mensen bijvoorbeeld ook hun tent voor een nachtje kunnen opzetten." – Bart Van Parijs

 

Voorbeeldrol

Bij Purfruit is het belangrijk dat mensen die er komen ook iets bijleren over voedselbossen en alternatieve modellen van landbouw. Want voedselbossen zijn een volwaardige manier van voedselproductie en moeten ook minstens een evenwaardige plaats in het agrarische landschap krijgen. Het is jammer dat er vaak nog vanuit wordt gegaan dat voedselbossen te weinig rendabel zijn en dat er daarom wordt beslist om bij de klassieke cultuur van velden te blijven. Bij Purfruit willen ze aantonen dat dat niet het geval is. Binnen enkele jaren zullen ze al een hele rijke oogst hebben. Het bijzondere zit hem net in de grote variëteit.

 

Oorspronkelijk komt Bart Van Parijs uit de stad, maar toen hij twaalf jaar oud was, wist hij dat hij boer wou worden. Tijdens zijn studie landbouwingenieur besefte hij dat hij niet over genoeg middelen beschikte om te kunnen starten als boer. Hij heeft eerst gewerkt als marketeer en meubelhandelaar, maar de droom van een eigen boerderij bleef altijd in zijn achterhoofd. 

“Ik zou boer worden, ik wist alleen nog niet wanneer. Sowieso moest ik eerst genoeg sparen.” – Bart Van Parijs

In 2000 kocht hij uiteindelijk samen met zijn vrouw deze boerderij. Nu geeft hij samen met Louis De Jaeger les over voedselbossen en kleinfruit bij Food Forest Institute. Daarnaast helpt hij de nieuwe garde landbouwers tijdens het opleidingstraject bij Landwijzer.

 

Zijn droom voor de toekomst

“Voor de toekomst van de landbouw zou het al heel wat zijn als er op alle permanente graslanden waar dieren op grazen bomen zouden worden geplant.” – Bart Van Parijs

In Wallonië zou het aanplanten van twintig twintig à vijfentwintig-tal hoogstambomen per grasland voor 60 procent meer bebossing zorgen en in Vlaanderen voor 30 procent. Zowel het grasland als de dieren varen er wel bij als er bomen staan. Zo is er namelijk veel meer organische meststof van de bladeren die op de grond valt. Daarnaast doen zowel natte als droge gronden het beter als er bomen staan en ook voor de dieren zullen de schaduwplekken een aangename plek zijn tijdens de hete zomers die er aan zitten te komen.

 

Rol van Food Forest Institute

Food Forest Institute heeft samen met Bart een voedselbos geïmplementeerd in een bestaande vlierplantage. Momenteel staan er een vierhonderdtal vlieren en daarnaast zijn er in verschillende lagen aanplantingen gedaan om van het terrein een nog productiever en gevarieerd voedselbos te maken.

 

Dit portret komt van Louis De Jaeger van Food Forest Institute, lid van Voedsel Anders. Food Forest Institute is een Belgische organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van grootschalige voedselbossen gericht op duurzame voedselproductie met ruimte voor natuur en biodiversiteit.