Solidagro steunt agro-ecologie

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Tim De Roeck, Solidagro
Inleiding

Solidagro ondersteunt agro-ecologische landbouw- en voedselsystemen en ziet dat als dé weg om het recht op voedsel wereldwijd op een duurzame manier te realiseren. Door middel van het netwerk Voedsel Anders probeert Solidagro haar steentje bij te dragen om het draagvlak voor agro-ecologische landbouw te vergroten.

Tim De Roeck, directeur van Solidagro: 'Voor ons streeft agro-ecologie naar een landbouw met een positieve impact. Het zet in op het verhogen van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid om een bodem te bekomen die water en nutriënten beter kan vasthouden. Door wisselteelt en biodiversiteit zijn gewassen beter beschermd tegen plagen en wisselende weersomstandigheden.'

Tim De Roeck: 'Voor ons streeft agro-ecologie naar een landbouw met een positieve impact.'

'Ook economische en sociale duurzaamheid zijn sleutelbegrippen bij agro-ecologie. Door een eerlijk inkomen voor producenten en compensaties voor burgers die het zwakst staan, kan een eerlijke prijs verzekerd worden. Door een korte keten op te zetten en boeren rechtstreeks te verbinden met consumenten, vermindert het transport van voeding. Dat brengt meteen ook een kostendaling voor de consument met zich mee en reduceert de CO2-uitstoot.'
 

Wat doet Solidagro?

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt mensen wereldwijd om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen. 'We beschouwen de basisbewegingen en boerenorganisaties in het zuiden als de motor van verandering in de samenleving. Wij ondersteunen deze beweging door capaciteitsversterking van kleinschalige, familiale landbouw en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding', verduidelijkt Tim De Roeck. 'Onze acties zijn gericht op het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie door middel van agro-ecologische processen met het oog op economische vooruitgang en verzelfstandiging. In Vlaanderen willen we jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk en duiden op de globale samenhang van de voedsel– en landbouwproblematiek.'

Attributie

Meer weten?
www.solidagro.be