Oxfam Wereldwinkels staat achter agro-ecologie

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Tom Ysewijn, Oxfam-Wereldwinkels
Inleiding

'Een landbouwsysteem kan maar duurzaam zijn als het de grenzen van de planeet respecteert en als kleinschalige landbouwproducenten zélf kunnen beslissen over hoe ze aan landbouw doen,' vertelt Tom Ysewijn van Oxfam België. 

Een benadering van landbouw die verder kijkt dan opbrengst alleen, daar pleit Oxfam-Wereldwinkels voor. 'Een landbouwsysteem kan maar duurzaam zijn als het de grenzen van de planeet respecteert en als kleinschalige landbouwproducenten zélf kunnen beslissen over hoe ze aan landbouw doen. Dat moet een landbouw zijn die schadelijke landbouwpraktijken bant, regeneratief en klimaatpositief is en rechtvaardig is voor boeren hier én in het Globale Zuiden', meent Tom Ysewijn, beleidsmedewerker van de dienst Politiek-Zuid van Oxfam-Wereldwinkels.

Oxfam-Wereldwinkels steunt daarom voluit het netwerk Voedsel-Anders dat een milieu- en mensvriendelijk landbouwsysteem promoot. Tom: 'Door boeren te steunen die kiezen voor agro-ecologie werken we aan het landbouwmodel van morgen en verduurzamen we het voedselsysteem, hier bij ons én in het Globale Zuiden. Daarom zijn wij een overtuigd lid van Voedsel Anders.'

Tom Ysewijn: 'Door boeren te steunen die kiezen voor agro-ecologie werken we aan het landbouwmodel van morgen en verduurzamen we het voedselsysteem, hier bij ons én in het Globale Zuiden.'

Wat doet Oxfam-Wereldwinkels?

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Boeren moeten kunnen leven van hun werk en verdienen een eerlijke prijs. Zoals iedereen hebben ook zij recht op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. 'Sociale en ecologische duurzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille', legt Ysewijn uit, 'en daarom werken we samen met partners die regeneratieve landbouw in praktijk brengen die ook de komende generaties voedt. In het Oosten van Congo (Kivu) ondersteunen we bijvoorbeeld koffieboeren die met lokaal beschikbare middelen zoals hagen van nuttige planten, schaduwbomen of fruit werken aan erosiebestrijding en aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Op die manier ontstaat er een diverser en weerbaarder microklimaat in de velden, en krijgen de koffieboeren meer stabiele bronnen van inkomsten.'

'Nog een voorbeeld: In het Zuiden van Laos ondersteunen we kleinschalige theeproducenten in de biologische productie van thee. Zij boksen op tegen grootschalige theeplantages die als paddestoelen uit de grond schieten in de nog ongerepte regio. Hun theetuinen zijn agro-ecologische juweeltjes waar thee samen met koffie in de schaduw van fruitbomen geteeld wordt. We hopen dat de voordelen op lange termijn, zijnde een gezonde bodem, een grotere biodiversiteit en betere werkomstandigheden boeren kunnen overtuigen niet voor het snelle gewin te kiezen door hun gronden te verkopen.'

Attributie