Sprinklers voor agro-ecologie

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
Sprinklers
Inleiding

Juanita, een 23-jarige alleenstaande moeder van een zoontje van vijf, woont samen met haar ouders in de Boliviaanse hooglanden en werkt op het land om het hele gezin te voeden. Geen makkelijke opdracht, want de landbouwproductie in het algemeen en de voedselvoorziening voor zichzelf komt in het gedrang.

Droogte en erosie

De twee voornaamste oorzaken die de landbouwproductie in Bolivia bedreigen zijn klimaatverandering en houtkap. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de regentijd de afgelopen jaren steeds korter en onvoorspelbaar wordt. De massale houtkap op de bergflanken veroorzaakt veel erosie waardoor er geen water meer vastgehouden wordt in de bodem. Dit zorgt voor grote onzekerheid bij Juanita en alle andere boeren over hun voedselproductie én hun voedselvoorziening.

Afbeelding
SPRINKLERS VOOR AGRO-ECOLOGIE


Irrigatie

Boeren die over irrigatiewater beschikken kunnen hun voedselproductie garanderen en daarenboven ook buiten het landbouwseizoen produceren en verkopen. Veel boeren gebruiken het irrigatiewater echter inefficiënt. De traditionele manier van irrigeren is de akker onder laten lopen met water dat door een uitgegraven kanaal daarheen wordt geleid. Het probleem hierbij is dat veel water verloren gaat door filtratie en dus niet ten goede komt aan de gewassen. Ook zorgt deze manier van irrigeren voor erosie van de bovenste laag van de akker, waarbij het water een deel van de vruchtbare grond wegspoelt.

INCCA, een lokale ngo en partnerorganisatie van Solidagro, ondersteunt een irrigatieproject dat inzet op de introductie van sprinklerirrigatie en vorming van landbouwers over efficiënt watergebruik, verdeling van water en de bescherming van natuurlijke waterbronnen.

'Dankzij het vernieuwde irrigatiesysteem kunnen we de groentetuinen meer water geven. In combinatie met natuurlijke compost kunnen we meer aardappels en groenten produceren.'  

De families die in het project betrokken zijn, irrigeren via het sprinklersysteem hun landbouwgronden in omschakeling naar agro-ecologische landbouw met veel aandacht voor duurzaam beheer van bodem, water en zaden. Dankzij het irrigatiesysteem kan er meer productie voor de markt worden gerealiseerd, die echter geen bedreiging mag vormen voor de eigen consumptie en diversiteit.

Afbeelding
Solidagro_sprinklers_voor_agroecologie

 

Nood aan integraal waterbeheer

Het ontbreekt vandaag aan bewustzijn over het belang van integraal waterbeheer in combinatie met duurzaam bodembeheer en agro-ecologische principes voor de productie van gezond en divers voedsel. Verder hebben de boerenorganisaties en gemeenten nog maar weinig aandacht voor bescherming van de waterbronnen. INCCA heeft ook een rol in het proces om hierin verandering te brengen. Ze gaat de lokale boerenorganisaties verder versterken zodat zij projectvoorstellen in het kader van de gemeentelijke jaarplannen kunnen doen en beleidsvoorstellen uitwerken rond integraal waterbeheer dat als voorbeeld kan dien voor andere gemeenten in de regio.

'De sprinklers staan in de groentetuin en doen hun werk. Wij hoeven niet steeds bij het water te blijven, waardoor we tijd vrij kunnen maken om naar bijeenkomsten te gaan. De bijeenkomsten zijn vaak interessant, maar vaak ook om uit te rusten.'

Daarnaast werkt INCCA in samenwerking met de Universiteit van Cochabamba aan onderzoek, systematisering en uitwisseling van ervaringen rond integraal waterbeheer ter versterking van de capaciteiten en het draagvlak en als basis voor beleidswerk. 

Attributie

Dit portret is afkomstig van Solidagro. Je vindt via deze link meer informatie over deze organisatie.