Boerenbeweging voert actie tegen Europees beleid

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
boerenbeweging voert actie tegen Europees beleid
Inleiding

Vandaag plaatsten de Waalse en Vlaamse boerenorganisaties en NGO's lege laarzen op het Schumanplein. Elk paar laarzen is een boer.in die stopt met de boerenstiel omdat ze met dit Europese landbouwbeleid geen toekomst meer hebben.

Voedsel Anders en Waalse tegenhanger Agroecology in Action, het netwerk ter ondersteuning van de boerenlandbouw (RéSAP), Youth for Climate en een vijftiental andere organisaties kwamen in Brussel bijeen om het gebrek aan samenhang tussen het landbouw-, handels- en milieubeleid van de Europese Unie aan te klagen.

Meer dan 200 paar laarzen werden neergezet voor de Europese Commissie. Ze staan symbool voor de boerderijen die de afgelopen jaren massaal zijn verdwenen in België. Sinds 2009 verloor Vlaanderen gemiddeld 12 landbouwbedrijven per week. Het zijn vooral de kleine bedrijven die moeten stoppen zodat er een voortdurende schaalvergroting plaatsvindt. Voor de beweging is dit niet minder dan een sociale en ecologische noodsituatie.
 

In strijd met Europese klimaatambitie

Na de intensieve lobby van COPA-COGECA, dat de belangen van de industriële landbouw verdedigt, blijven de GLB-subsidies gebaseerd op de omvang van de landbouwbedrijven, zonder rekening te houden met de werkgelegenheid of het al dan niet duurzame karakter van de productiemethoden. Het GLB grijpt naast de kans om middelen te voorzien voor maatregelen en instrumenten die een antwoord bieden op de klimaatuitdaging en de biodiversiteitscrisis en die in lijn liggen met de Europese Green Deal en Biodiversiteitsstrategie. Guy Franck (zie foto’s), een veehouder die het woord nam in naam van Fairebel was duidelijk: “Wij hebben genoeg van de lobbyisten die de Europese politiek in de verkeerde richting sturen.'

Guy Frank, veehouder in naam van Fairebel: 'Wij hebben genoeg van de lobbyisten die de Europese politiek in de verkeerde richting sturen.'

Daarnaast zal het EU-Mercosurverdrag leiden tot een toename van de internationale handel in landbouwproducten en de concurrentie tussen producenten. Dit beleid bevordert een grootschalige, exportgerichte industriële landbouw, ten koste van de biodiversiteit, het klimaat en
de kwaliteit van de werkgelegenheid in de landbouw. Omgekeerd verdwijnt de kleinschalige en agro-ecologische landbouw, die zorg draagt voor het milieu en kwalitatief voedsel produceert. Volgens de organisaties moet de Europese Unie deze landbouw steunen om haar eigen
klimaatdoelstellingen te bereiken. Marie-Hélène Lefèvre van de ngo FIAN Belgium legt uit: “De situatie is bijzonder frustrerend, aangezien er oplossingen bestaan die landbouw en milieu combineren en hun waarde al bewezen hebben. Die oplossingen krijgen echter geen kans omdat de Europese Unie de voorkeur geeft aan steun voor de agro-industrie."

Tijs Boelens, bioboer en kernlid van Boerenforum richtte zich direct tot de Europese politci: "Waar zijn jullie op het moment dat boerinnen en boeren één voor één het onderspit delven? Wij zijn verdrietig, wij zijn teleurgesteld."

 

Tijs Boelens, bioboer en kernlid van Boerenforum: 'Waar zijn al die Europese politici op het moment dat boerinnen en boeren één voor één het onderspit delven? Wij zijn verdrietig, wij zijn teleurgesteld.'

Hoofdinhoud
Attributie

Met de steun van: Boerenforum, Mouvement d’Action Paysanne, FUGEA, MIG, CSA-netwerk, Agroecology in Action, Voedsel Anders, Youth for Climate, FIAN Belgium, 11.11.11, Wervel, Broederlijk Delen, Solidagro, BOS+, Oost-West centrum, European Coordination Via Campesina (ECVC). Oxfam - Magasins du Monde, SOS Faim, Quinoa, Greenpeace, Rencontre des Continents, Début des Haricots, Réseau des Consommateurs Responsables, Cense Equi’voc, Entraide et fraternité, Autre Terre, Terre en Vue, Réseau des GASAP, CNCD-11.11.11, Attac
Bruxelles 2.