Agro-ecologie betekent dat we voedsel produceren op een manier die echt duurzaam is.
Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. Met respect voor de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het produceren.

Ecologisch

Een agro-ecologische benadering gaat uit van samenwerking met en nabootsing van de natuur. Basisprincipes bij de teelt zijn het recycleren van voedingsstoffen (vb. mest en compost om de bodem te voeden), de zorg voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem, het minimaliseren van verlies aan hulpbronnen (zonlicht, water, bodem...) en het stimuleren van genetische diversiteit. Het wordt je meteen duidelijk dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of ggo’s in deze benadering niet thuishoort.

Een agro-ecologisch systeem is milieuvriendelijk omdat het door zijn grondgebondenheid rekening houdt met de (lokale) draagkracht van de natuur. Agro-ecologie zet lokale middelen en boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen. Wetenschappelijk onderzoek vertrekt van de boeren en vindt plaats in samenwerking met hen.

Agro-ecologie zet lokale middelen en kennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen.

Voedselsoevereniteit

Agro-ecologie beoogt een grote onafhankelijkheid en autonomie van de boer, vrije uitwisseling van zaden tussen boeren en een gegarandeerde toegang tot grond, water, zaden en andere noodzakelijke hulpbronnen voor boeren.

Eerlijk, sociaal, verantwoordelijk

Een agro-ecologische voedselproductie moet hand in hand gaan met een eerlijke prijsvorming en een rechtvaardig handelsbeleid. Boeren wereldwijd hebben recht op een kostendekkende, stabiele prijs waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend. Agro-ecologie is zich bewust van de impact van de hele voedselketen. Ook de manier waarop voedsel wordt verdeeld, verwerkt, verhandeld moet eerlijk en sociaal zijn. De consument draagt mee verantwoordelijkheid via de keuzes die hij maakt: producten afkomstig van agro-ecologische landbouw, waar mogelijk streekgebonden en rekening houdend met het seizoen. Hij heeft recht op gezond geproduceerd voedsel, maar moet ook bereid zijn om daar een eerlijke prijs voor te betalen.

Een wereldwijde beweging

Agro-ecologie is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Agro-ecologische principes krijgen steeds meer erkenning en worden in praktijk gebracht door boeren in samenwerking met burgers en wetenschappers. Daaronder vallen onder meer initiatieven vanuit de biologische landbouw, permacultuur, stadslandbouw, bewegingen voor voedselsoevereiniteit en landrechten.

CIDSE, de koepelorganisatie van Broederlijk Delen, schreef in 2018 een paper waarin het de principes van agro-ecologie oplijstte. Ook de bijhorende infografiek toont helder waar agro-ecologische landbouw om draait. 

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen