Natuurpunter John Van Gompel zet zich sinds jonge leeftijd onaflatend in voor natuurbescherming in de kustpolderstreek.

Natuurpunter John Van Gompel houdt zich sinds jonge leeftijd onaflatend bezig met natuurbescherming in de kustpolderstreek. Vanuit die positie diende hij ook samen te werken met landbouwers uit de streek.

John is al sinds zijn jeugdjaren gepassioneerd door de natuur. In de jaren zestig stond hij met BJN, de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie mee aan de wieg van de strandwerkgroep. Later ging hij diergeneeskunde studeren aan de Universiteit van Gent en startte vervolgens zijn eigen praktijk in Blankenberge. Daarenboven bleef hij zich engageren voor natuurbehoud. Zo legde hij zich toe op het verzorgen van stookolieslachtoffers en als dierenarts in het Sea Life Centre, op de reïntegratie van zeehonden in de Westerschelde.

Van strijd naar samenwerking

“Mijn natuurengagement viel niet altijd en overal in goede aarde”, vertelt John. “Natuurbeschermers en landbouwers stonden in die beginjaren vaak met getrokken messen tegenover elkaar. Het was een werk van lange adem om een vertrouwensband op te bouwen. Anno 2020 kan er toch wel gesproken worden van een betere verstandhouding. In het beheer van onze reservaten in de kustpolders zijn landbouwers onze partners geworden.

John Van Gompel: In het beheer van onze reservaten in de kustpolders zijn landbouwers onze partners geworden.

Samen met andere natuurbeschermers van het eerste uur richtte hij eind jaren zeventig ook de Duinenwerkgroep op, in de schoot van het toenmalige Natuurreservaten vzw. De grootste overwinning hiervan was de totstandkoming van het Duinendecreet in 1993 dat aan de resterende duinengordels bescherming biedt.

West- Vlaamse topnatuur

Naast de Fonteintjes in Zeebrugge, bekend voor zijn orchideeën is vooral de Uitkerkse Polder (Blankenberge) Johns thuisbasis. “Iedere winter strijken hier tienduizenden ganzen en eenden neer en tijdens het voorjaar is het een waar vogelparadijs waar heel wat zeldzame broed- en trekvogels luidkeels hun terugkeer bekendmaken.” In deze vogel- en habitatrichtlijngebieden zijn de laatste grote Vlaamse populaties van onder meer de Grutto, Tureluur en Veldleeuwerik te vinden.

In deze vogel- en habitatrichtlijngebieden zijn de laatste grote Vlaamse populaties van onder meer de Grutto, Tureluur en Veldleeuwerik te vinden.

“Ik ben trots dat we al deze beschermingsmaatregelen hebben afgedwongen, vastgebeiteld in Europese en internationale wetgeving.”

 

Dit portret is afkomstig van Natuurpunt, één van de partnerorganisaties van Voedsel Anders. Op de website https://www.natuurpunt.be/ vind je meer informatie.

Foto's: Natuurpunt

 

 

 

 

 

 

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen